Допълнителен прием за обучение студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за новата учебна година утвърди на днешното си заседание Министерският съвет. Решението е във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването на годишния прием през май.


Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски”.


Предложените промени имат за цел да създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната.

В момента страната ни е застрашена от дефицит на медицински сестри. Вместо нужния минимум от 50 хиляди медицински сестри, те са само около 25 хиляди. Въпреки че все по-млади хора избират да работят тази професия, ниските възнаграждения са причина те все по-често да търсят препитанието си в чужбина.

Средната заплата в редица западни страни е около 1 200 евро. Средната заплата на една медицинска сестра в България обаче е 440 лв., което се счита за изключително ниско възнаграждение за тази категория професия. Затова и сестрите редовно настояват за увеличение на заплатите.


NEWS_MORE_BOX


У нас вече се усеща сериозен недостиг на акушерки. Миналата година в страната са работили 3725 акушерки, голяма част от които са в предпенсионна възраст. Причините - пак работната заплата, която не е адекватна на високите отговорности на професията.

Трябва да се има предвид и че средната възраст на акушерките у нас е 49 години. Това очертава размера на кризата в този сектор.

Неслучайно има ясно изразена тенденция за миграция веднага след получаване на дипломата. По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, през последните години 95 % от току-що завършилите акушерки напускат България.

Според експертите е необходимо да се повиши броят на местата за студенти по специалността "акушерка", да се регламентират Центрове за майчино и детско здраве, където акушерки извършват женска консултация и подпомагат младите бъдещи и настоящи родители да отглеждат правилно своите деца в най-ранна детска възраст, да се осигури достойно заплащане на труда, както и да се осигури възможност за кариерно израстване и продължаващо професионално обучение.