Клинична пътека № 8 за диабетна полиневропатия не отпада, информират от министерство на здравеопазването. Предстои единствено прехвърлянето на дейността от болничната в извънболничната помощ, допълват от ведомството.
 


При обсъждането на регионалните здравни карти и предстоящото преструктуриране на болничната помощ, което се проведе при посещенията на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова по области през изтеклата седмица, се обръща внимание, че лечението на диабетната полиневропатия не е присъща дейност за болниците за активно лечение. Това лечение ще се извършва с протокол за процедура в извънболничната помощ.

 Досега за тази поддържаща дейност от неврологичните отделения отделят към една трета от усилията и ресурсите си, вместо да се занимават с острите случаи на заболяването. Според специалистите редно е профилактичната и поддържаща терапия да се изведе извън болниците за активно лечение, инициатива, която е подкрепена и от пациентската организация „Диабет“ в Силистра.Вливанията за диабетната полиневропатия пациетите могат да се получават без да е необходимо да постъпват в неврологична клиника. Самите пациенти сочат, че за тях е проблем, когато състоянието им е уточнено, а се налага задължително да престояват в болница за времето на клиничната пътека.

 


Остава да се уточни единствено механизмът, по който необходимите медикаменти ще се осигуряват на пациентите в извънболничната помощ.