Откриха изцяло обновено Отделение за лечение на психично-болни с активна форма на туберкулоза в Държавната психиатрична болница в с. Карвуна. 

 
Новото отделение е разположено в отделна едноетажна сграда в двора на болницата, която е с обща застроена площ 814,50 кв. м. и е с капацитет 30 легла. 
 
Стойността на ремонта и оборудването на отделението е 93 312 евро. 
 
Държавната психиатрична болница в Карвуна е единственото лечебно заведение в страната, в което се лекуват хора с едновременно наличие на психични заболявания и активна туберкулоза, включително с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB). 
 
Министерство на здравеопазването обмисля възможността през следващата година да се осигурят капиталови средства за ремонтни дейности на психиатричната болница в Карвуна, с което условията на работа там да се подобрят още повече, заяви здравният министър Десислава Атанасова. 
 
Десислава Атанасова изрази признателност към работещите в болницата, които в трудни условия успяват да осигуряват необходимите грижи за пациентите. Здравният министър подчерта, че ведомството е направило възможното, във връзка с увеличаването на възнагражденията във всички 12 психиатрични болници в страната. Увеличението от 16,63% от 1 ноември е осигурено изцяло от икономии в бюджета на министерството.