Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ - София беше домакин на първото по рода си обучение на пациенти с инсулт и техните близки.

 

Дискутирани бяха най-важните за лечението на инсулт теми. Д-р Добринка Калпачка дискутира какво представлява афазия и какво трябва да очаква пациентът.  Д-р Нина Гацова изнесе лекция за основните понятия и методи, използвани при рехабилитация след инсулт.


 

Своя личен опит в грижата за пострадал от инсулт пациент сподели и Дорина Добрева председател на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА). Модератор на срещата беше доц. д-р Росен Калпачки.

 

След лекциите се проведе дискусия относно новите методи на лечение и рехабилитация и практическите съвети за живот след инсулт и интеграцията на пострадалия в обществото.

 

Какво представлява афазията?

 

Афазията е разстройство, което засяга начина, по който човек общува. Може да повлияе на реч, както и на начина, по който пише и разбира както устния, така и писмения език.

 

Афазията обикновено се появява внезапно след инсулт или нараняване на главата. Но може също така да се появи постепенно от бавно растящ мозъчен тумор или заболяване, което причинява прогресивно, трайно увреждане (дегенеративно). Тежестта на афазията зависи от редица неща, включително причината и степента на увреждане на мозъка.

 

Основното лечение на афазия включва терапевтиране на състоянието, което я причинява, както и речева и езикова терапия. Лицето с афазия учи отново и практикува езикови умения и се научава да използва други начини за комуникация. Членовете на семейството често участват в процеса, помагайки му да общува.

 

Човек с афазия може да говори с кратки или непълни изречения, или с такива, които нямат смисъл. Възможно е да заменя една дума с друга или един звук с друг, да използва неразпознаваеми думи или трудно да намира правилните, да не разбира разговора на други хора и т. н.

 

Съществуват различни модели/ видове на афазия, сред които афазия на Брока, на Вернике, транскортикална, проводна афазия, смесена афазия или глобална афазия.

 

Тези модели описват колко добре човек може да разбере какво казват другите. Те също така описват колко лесно е за негода говори или правилно да повтори казаното от някой друг.

 

Афазията може да се развие бавно с течение на времето. Когато това се случи, тя се обозначава като логопедична или семантична афазия, или аграматизъм.

 

Референции:

Aphasia. Mayo Clinic - https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aphasia/symptoms-causes/syc-20369518