Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването заедно с партньори откри високотехнологичен телемотинорингов център от ново поколение в Казанлък. 

 

Организаторите обясняват решението си за основаване на медицинския център с последствията от Covid кризата. Те считат, че телемониторингът води до ефективна превенция и диагностика на заболявания.


 

Обясняват, че чрез него е възможно прилагането на комплексен персонализиран подход на лечение и проследяване на пациента.

 

Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да изгради дигитална здравна екосистема у нас, която сама по себе си да заздрави устойчивостта на здравеопазването в България. 

 

Според създателите дигиталното здравеопазване трябва да е отворено за частни предприемачи и организации, които от своя страна могат да дадат добавена стойност чрез предлагане на добри практики за работа с данни. 

 

Клъстерът вече подкрепя пилотни проекти  за дигитализиране на здравеопазването както на своите членове, така и на външни организации.

 

Участва в разработването на политики, управление и конкурентоспособност в областта на дигиталното здраве. Цели да изгради капацитет за устойчива и ефективна здравна система.

 

Стреми се да популяризира дейността си сред изследователската, технологична и бизнес общност на България, Европейския съюз (ЕС) и други страни извън ЕС.

 

Сред почетните членове е д-р Александър Симидчиев, началник на отделението по неинвазивна диагностика в Медицинския институт на МВР.

 

Той е създател на уеб-базиран курс по „Дигитална медицина“, който води от 3 години в пловдивския Медицински университет.

 

Д-р Радослав Мангалджиев е вторият почетен член на клъстера. Той е началник на Отделението по медицинска онкология в Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания.

 

Проф. д-р Иво Петров е третият почетен член. Той е началник на Клиника по кардиология и ангиология в Аджибадем Сити Клиник, София и медицински директор на сърдечносъдовия център. 

 

Четвъртият почетен член е Радой Павлов. В момента заема поста на технологичен корпоративен архитект в Университетска болница в Цюрих, Швейцария. 

 

Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването си партнира с Българския фармацевтичен съюз, Българската болнична асоциация, Асоциацията на научноизследователските производители в България и Фондация МОРЕ-Дарзалас.