Единственият у нас 3D-биопринтер вече работи в Катедрата по медицинска биология в Медицинския университет в Пловдив. Иновативната технология е българско изобретение и с помощта на биомастила, живи клетки и биоматериали учените ще могат да изработват тъкани и дори човешки органи. Първоначално 3D-биопринтера, който представлява робот - ще се използва за проучванията насочени към лечението на пациенти с онкологични проблеми и регенеративната медицина.


„На първо време интересът ни е в онкологията с идеята да се принтират тумори на индивидуални пациенти. Те да се характеризират генетично, морфологично и най-вече в перспектива да се проследи отговора на тези тумори към определени медикаменти и така може да се индивидуализира лечението. Технология дава възможност да се провери индивидуалния тумор на всеки пациент и по какъв начин той реагира на медикаментите“, сподели проф. д-р Виктория Сарафян – ръководител на катедра „Медицинска биология“ пред ТВ Европа.


Според учените това е крачка към развитието на персонализираната медицина. Най-добри резултати от работата му се очакват в регенеративната медицина и в експерименталните проучвания. „И в зависимост от материалите, от мастилата, които се използват могат да се създадат модели на различни човешки органи“, допълни проф. Сарафян.По думите й в научната литература вече има информация за медицински резултати, които до този момент не са били постигани. Принтирани цели органи, сърца, които работят и които са трансплантирани на хора, със сърдечни заболявания, кожа при масивни изгаряния. 


„Проектът, с който започваме е свързан с колоректален карцином, т.е. ние в нашите биомастила ще имаме клетки, които са изолирани от тумори от пациенти“, допълни и Йордан Сбирков, който е асистент в катедра „Медицинска биология“ към Пловдивския университет и е преминал през обучение за работа с биопринтера във Франция „Идеята на 3D-биопринтирането е лабораторни условия максимално близко да наподобим това, което имаме в организма“, допълни Сбирков. След принтирането клетките се поставят в среда близка до човешкия организъм, където се самоорганизират и подреждат, по начин по който са подредени в човешкото тяло. Процесът по био принтиране отнема от 2 до 10 часа в зависимост от индивидуалноста на органа, обясниха учените от Пловдив.