Клиниката по детска анестезиология и реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" вече лекува с уникален за Европа апарат. 


Специалната иновативна технология е дарение от “хора с щедри сърца”, както ги описа болничното ръководство. Анестезиологичната перфузионна помпа е оборудвана със софтуер, който позволява прецизно дозиране на венозни анестетици дори в бебешка възраст. 


Устройството е отличително с това, че съдържа първият и засега единственият фармакологичен модел за детска възраст за редица венозни анестетици. Това дава шанс лекарите да разгърнат възможности и лечебните процес да даде по-бързи и добри резултати.Устройството, което получи Детската реанимация е първото доставено в Европа, а Клиниката на Пирогов е първата с практически опит с това пособие. Приложението му цели максимално прецизно и щадящо прилагане на венозни медикаменти  съобразено с фармакологичните особености на всички възрастови групи. Такива пособия за възрастните съществуват от повече от 20 години, но за деца това е първото в Европа.


От фирма "SiteGround" дариха на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и още един апарат. Той е за затопляне на инфузионни разтвори и кръвни продукти, необходими в детската операционна. 


Апаратът позволява едновременно две отделни венозни линии да се загряват до физиологична температура по време на тяхното преливане. Той позволява дигитален прецизен контрол на температурата на инфузираните течности.


Устройството ще се използва в операционна зала за новородените бебета, защото за тях поддържането на нормална температура е най-сложно и същевременно е най-важно.


Клиниката  по детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСП “Н. И. Пирогов” е създадена в седемдесетте години на миналия век от д-р Никола Неов. Състои се от Отделение по детска реанимация и Отделение по детска анестезиология с операционен блок. През 2014 г.той се отделя от структурата и минава под ръководство на детски хирург на пряко подчинение на директора на болницата.

 

Клиниката е републиканска консултативна база и последна инстанция за диагностика и лечение на най-тежките и сложни педиатрични случаи от цялата страна. Детската спешна медицинска помощ в УМБАЛСМ „Пирогов” се осъществява при непрекъснат 24 часов прием. Екипи на клиниката обслужват и постъпващите в противошокова зала деца в критично състояние.