След повече от 90 години в началото на ноември е възстановена една традиция, на която Българския лекарски съюз полага началото още в далечната 1924 година, когато се взема решение за разделяне на лекарския събор на две части – организационна и научна, за да може един път годишно съсловието да обменя новостите в различни дисциплини.

 

На конференцията присъстваха общо 247 участници от цялата страна. Със свои постери на различна тематика участваха 17 лекари, а във форума бяха включени 5 модула – кардиология, хирургия, педиатрия, ендокринология и деонтология.


 

В първите три модула със свои лекции се включиха водещи имена от съответните специалности – проф. Г. Начев, проф. Иво Петров, проф. Огнян Бранков, проф. Евг. Белоконски, проф. Вл. Пилософ, проф. П. Переновска и проф. Сабина Захариева.

 

В хирургичния модул бе обсъден остър хирургичен корем, кървене на горните отдели на гастроинтестиналния тракт, долно дигестивни кръвотечения, съчетана травма, остри корозивни изгаряния на хранопровода и стомаха в детска възраст, остър холецистит.

Проф. Вл. Пилософ пък направи презентация за проблемите на педиатрията, като част от здравната реформа и акцентира дори върху факта, че в страната няма детска болница, а намеренията за нейното строителство започват още от 1979 г.

NEWS_MORE_BOX

 

В центъра на проблема беше поставен интегрираният медико-социален подход и голямата липса в обгрижването на децата с хронични заболявания.

 

Проф. Переновска представя „Рискови чужди тела в дихателните пътища в детска възраст”, дебатира се хранителната алергия в детска възраст, както и комплексното лечение на таласемия и хемофилия. Особено внимание се отдели на профилактиката на хепатит В при деца и за проблемите на недоносените деца.

От кардиологичните проблеми и сърдечно-съдовата хирургия са включени лекции за ендоваскуларното лечение на болести на аортата, лечение на постинфарктен междукамерен дефект, хирургично лечение на острите дисекции на гръдната аорта и модерното интервенционално лечение.

В модул „Ендокринология” теми бяха диабетната кетоацидоза, хипогликемията, спешни състояния при тиреоидологията и при заболявания на надбъбречната медула.

В модул деонтология съсловието разисква проблемите с лекарските грешки, конфликт на интереси в медицинската практика, критерии за лекарска или медицинска грешка - в търсене на консенсусно определение, професионална етика при предоставянето на медицинска помощ, роля и място на етичните комисии, както и полезен ли е анализът на жалбите, разглеждани в етичните комисии на БЛС.

 

Министър Мирослав Ненков поднесе своето приветствие към участниците в конференцията и подчерта, че най-важното за професионалното развитие на съсловието е обмяната на опит.