Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще удължи служебно рецептурните книжки и протоколите на хронично болните заради утежнената епидемична обстановка в страната.

 

Новите условия за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели влизат в сила от понеделник, 16 ноември.


 

Валидността на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни също се удължава. В случай, че срокът им е изтекъл преди 16-ти ноември, пациентите трябва да посетят лекар и да подготвят документи за удължаване на терапията.

 

До това решение на НЗОК се стигна, след като няколко пациентски организации изразиха опасения, че хронично болните са по-уязвими за инфекции и ежемесечните посещения при личните лекари ги излагат на риск от заразяване с Ковид-19.

 

Мярката на НЗОК ще им позволи да избегнат чакане пред лекарските кабинети и в същото време ще им гарантира достъп до необходимата им терапия.

 

Чрез служебното удължаване на рецептурните книжки ще се избегне и струпване на хора пред кабинетите на личните лекари, посочват от НЗОК. От друга страна ще се облекчи работата им с пациенти с инфекциозни и вирусни заболявания по време на извънредната епидемична обстановка.

 

Пациентите с хронични заболявания обаче ще могат да получават лекарствата си само от аптеката, от която последно са ги взели.

 

Когато това не е възможно, трябва да се обърнат към лекар, за да им бъде издадена нова рецептурна бланка.

 

Хронично болните трябва да отидат при личния си лекар, и когато се налага данните или терапията им да бъдат променени.

 

В началото на пандемията също имаше облекчен достъп до лекарства за хронично болните пациенти. Въпреки несъгласието на някои лекари, мярката отново се въвежда, след като заболеваемостта от Ковид-19 и други вирусни заболявания се увеличи значително през последния месец.

 

Всички пациенти с рецептурни книжки с изтекъл срок ще получават лекарствата си по схемата, по която са били изписани, за да не се презапасяват с лекарства.

 

Служебното удължаване на срока на протоколите няма да важи за пациенти с хроничен вирусен хепатит C, хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст и бронхопулмонална дисплазия.