3,1 болници на 100 000 души население има в България, което ни нарежда сред страните с най-висок коефициент на болници за активно лечение, стана ясно по думите на Християн Грива, директор на Националния център за здравна информация на дискусия за болничната помощ.

 

С високи стойности по този показател са и Латвия, Финландия и Литва. На другата крайност са страни като Унгария, Испания и Холандия. В Холандия на 100 000 души население има по 0,6 болници. Холандия обаче е и от най-гъсто населените държави в света, с близо 400 хил. души/ кв. м, показател, което изключва сравняването (на близо 70 души/кв.м за България).
 


 

Общо 4,6 болници на 100 000 души има в страната ни. В Европейския съюз те са 3.
 

Отчита се също така и висок брой на хоспитализациите 24,1 на 100 души, за сравнение с 17,6 в страните от ЕС. Съотношението по показателя престой в болниците за активно лечение е 20,3 на 100 души за България и 15,6 за европейските държави. 
 

 

На 100 000 души имаме 651 болнични легла, в ЕС са 565. Съотношението на болничните легла в болниците за активно лечение са 455 за България, на 395 за ЕС на 100 000 души.


За сметка на това използваемостта на леглата в българските болници е по-ниска (74 %), отколкото в болниците в страните-членки на ЕС (77 %). Така също българският пациент е изписван много по-рано от европейския си съгражданин – средният болничен престой в България е 6,8 дни, в Европа – 8,8 дни. Активното лечение на българския пациент също е по-краткотрайно – 5,6 дни средно, на 6,7 за Европа.
 

По-малко са и оперираните на 100 000 души, в България са 6170, за разлика от 8710 в ЕС.