Преминаването на Фонда за лечение на деца от Комисията за лечение в чужбина под шапката на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) продължава да бъде гореща тема в парламента. По време на петъчното заседание здравният министър Кирил Ананиев защити тезата си за ползата от кардинални промени в сектора.


“Целта на предлаганото преструктуриране е уеднаквяване на процедурите и финансирането независимо от възрастта на пациентите, чрез осигуряване на една контактна точка в лицето на НЗОК, която да администрира и финансира дейностите във връзка с лечението. Формулярите за лечение в чужбина ще се издават единствено от НЗОК като компетентна институция. Очакваният резултат е оптимизиране на процедурите за одобряване за лечение на показаните пациенти, като се намали срокът за изчакване и постигане на по-добра финансова дисциплина от страна на единствения финансиращ орган, чрез по-прецизна оценка на потребността и размера на финансовата помощ“.


Министърът припомни, че финансовите средства ще се осигуряват от Министерството на здравеопазването чрез трансфер, а процесът ще се осъществи без да се отнемат досега съществуващи права на нуждаещите се пациенти. При окончателно приемане на предложението за преструктуриране на Фонда за лечение на деца от парламента, в тримесечен срок от влизане в сила на закона ще бъдат издадени необходимите подзаконови нормативни актове, с които НЗОК да поеме съответните дейности.„Част от въпросите, които подлежат на уреждане са свързани именно с организацията на работа на здравноосигурителната институция и в този смисъл очаквам да бъдат обсъдени всички възможности и да бъде предложено най-удачното решение с оглед гарантиране на процеса на работа по осигуряване на всички дейности във връзка с лечението на българските деца“, обясни министър Ананиев.


Наред с планираните промени управляващите обсъждат и вариант за обособяване на административния капацитет на Фонда като отдел в дирекция „Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност“ в Централното управление на НЗОК. 


„Съгласно проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. до влизане в сила на наредбите, съдържащи детайлна уредба на отношенията във връзка с поемане и изпълняване на съответните дейности от НЗОК, процедурите по заявленията за заплащане за медицински и други дейности от Фонда за лечение на деца ще се разглеждат и заплащат по досегашния ред“, подчерта здравния министър.