Правилникът на Фонда за лечение на деца в чужбина трябва да бъде променен. По този начин няна да има забавяне на спешните случаи. Около тази теза се обединиха заместник-министърът доц. Атанас Кундурджиев, новият директор на Фонда д-р Тинка Троева и представители на Обществения съвет. Те се рещнаха в Министерство на здравеопазването, за да обсъдят как по-оптимално може да работи структурата за в бъдеще. 
 
Ролята на Обществения съвет като консултант и коректив в дейността на Фонда не се омаловажава, коментира доц. Кундурджиев по повод недоволството от страна на родителите. „Всички сме хора на каузата и трябва да намерим общ език в името на децата. Нека заедно създадем правила, които да помагат за бързото лечение на малките пациенти“, обясни той. 
 
Постоянните проблеми в работата на Фонда са непълните становища на външните експерти, коментира журналистът Мария Чернева, член на Обществения съвет. „Това е проблем на администрацията на Фонда. Случаят „Байрям“ беше показателен за това и съжалявам, че понесохте тежестта за един грешен подход на Фонда за лечение на деца“, посочи тя. И добави, че членовете на Обществения съвет непрекъснато са отправяли предложения за промени до предишното ръководство на институцията, но те не са се случили.
 
Във Фонда цари тотален нормативен хаос и безстопанственост. Раздаваме пари без ред и правила, коментира от своя страна д-р Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето и член на Обществения съвет. 
 
„Виждам страшно много неща за корекция в Правилника за дейността на Фонда. Очакваме вашите предложения“, обърна се към Обществения съвет новият директор д-р Тинка Троева. Тя е разпоредила на юристите на Фонда и те вече са готови с предложения за промени.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Пенка Георгиева от пациентски организации „Заедно с теб“, която също е от Обществения съвет, също е предала своите идеи за промени.
 
Министерството на здравеопазването и представителите на Фонда са категорични за една важна промяна – срокът по всяко заявление да започва да тече от момента на пълно окомплектоване на медицинската документация. Освен да са пълни и изчерпателни, становищата на външните експерти трябва да посочват и дали детето може да се лекува в България, съобщиха от пресцентъра на здравно министерство.