Когато са налице няколко увреждания - две и повече, довели до 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка - за всяко, от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) е посочен отделен процент, оценката да се определя като се взима най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него да се прибавят и 20% от сбора на процентите на всички останали увреждания.


Това е основното предложение към здравния министър Кирил Ананиев за корекция в Наредбата за медицинската експертиза, отправено от национално представените организации на хората с увреждания. Освен това от организациите предлагат „ако водещото заболяване с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други заболявания увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване - за всяко, от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност е посочен отделен процент, оценката на да се определя като се взима най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане и към него се прибавят 10% от сбора на процентите на всички останали увреждания“.


След анализ на предложенията от здравното ведомство обявиха, че подкрепят идеите за промяна на методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти. След срещата на министър Ананиев с организациите стана ясно, че днес всички участници в нея трябва да се произнесат дали одобряват тази промяна. „Това е първата и най-спешна мярка за подобряване работата на Наредбата за медицинската експертиза. Когато говорим за хора с тежки увреждания, дори при един човек да има проблем, то той трябва да бъде решен. А анализите показват, че има редица лица, които не са доволни от действията на ТЕЛК през изминалите 6 месеца“, заяви здравният министър.Кирил Ананиев е готов да сформира работна група с представители на всички заинтересовани страни, която да подготви промени в Наредбата за медицинската експертиза, след като бъдат отчетени спецификите на всички заболявания и тяхното отражение върху здравословното състояние на хората с увреждания. Срокът за изготвяне на промените е 2 месеца.


Puls.bg припомня, че преди дни организациите и сдруженията предоставиха на Министерството на здравеопазването 28 жалби на граждани за намален от ТЕЛК процент неработоспособност, подадени до 08.02.2019 г. Проверката на здравното ведомство показа, че в четири от случаите е налице неспазване на Наредбата за медицинската експертиза от страна на ТЕЛК съставите. В другите 24 случая липсват експертни решения на ТЕЛК и не е предоставена медицинска документация, въз основа на която да се извършат проверки.