Промени, свързани с диспансеризацията и профилактичните прегледи при лица над 18-годишна възраст, ограничават достъпа до специалисти на големи групи пациенти. Става дума за Наредба № 8 за вида и периодичноста по диспанзеризация на пълнолетни лица, съобщават от Пациентски организации „Заедно с теб“ в писмо, изпратено до медиите. 
 
От там обясняват, че общопрактикуващи лекари без нужната специалност вече ще лекуват хипертонична болест на сърцето, есенциална хипертония, диабет, диабетна ангиопатия, диабет с ретинопатия или катаракта, последици от мозъчносъдови болести (инсулти), невропатична атропатия, ендокринни болести, болести на пикочно-половата система, болести на мускулите, увреждания на нервата система, диабетна полиневропатия, съдови увреждания, бъбречни заболявания, водещи до бъбречна недостатъчност и други. 
 
От 1 януари 2017 г. много диспасерно болни пациенти ще се наблюдават и лекуват само от общопрактикуващи лекари, които обикновено нямат нужната специалност и ще бъдат изпращани при специалист само по лична преценка на ОПЛ, допълват още от „Заедно с теб“.
 
По думите им в случаите, в които едно диспансеризирано лице над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при общопрактикуващ лекар, а за други при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от общопрактикуващия лекар. 
 
„Не биха ли се гарантирали здравето и живота на пациентите, ако те получават специализирана помощ за всяко заболяване?“, питат от пациентските организации. 
 
„Нашите пациенти предполагат, че поради финансови интереси – получаване на средства от НЗОК за дейности и/или поради финансов интерес за изписване на определени медикаменти (припомняме сигналите за екскурзии за лекари), те няма да бъдат изпращани при специалист от  СИМП, когато това е разписано само по преценка на ОПЛ.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Това води до притеснения, че здравето на огромни групи пациенти с масови заболявания ще бъде застрашено, тъй като ще бъдат лекувани от лекар без нужната специалност.
 
Ние, като пациентски организации сме изключително озадачени какво налага изолирането на лекари от СИМП. 
 
Защо няма да имаме достъп до лекари, учили години наред и практикували определена специалност?“, се казва още в писмото.
 
От „Заедно с теб“ настояват да се върнат възможностите според сега действащата Наредба, а именно диспансеризираните пациенти да имат гарантирано право на минимум един преглед при специалист по тяхното заболяване. 
 
„Само така ние ще бъдем сигурни в достъпа ни до специализирана медицинска помощ и че финансови интереси няма да бъдат определящи в лечението ни“, завършват от организацията.