С акция на 17 април – Цветница продължава пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Инициативата тази година е под надслов „Запалете свещичка, дарете кръв, дарете живот от себе си!”.  Кампанията се организира от Националния център по трансфузионна хематология, Министерство на здравеопазването и Български червен кръст.


Временните пунктове за кръводаряване ще бъдат открити от 9.00 до 14.00 ч. около столичните православни храмове „Св. Александър Невски“, „Св. Неделя“, „Св. Седмочисленици“, „Св. Георги“, „Покров Богородичен“.


Акцията се провежда с подкрепата на Столична община, ВМА, Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Енорийски център „Покров Богородичен”.В пролетната кампания в столицата до момента са се включили 167 ученици, навършили 18 години, както и повече от 300 студенти и университетски преподаватели. Работата на медицинските екипи във ВУЗ ще продължи до 20 май, а кампанията ще завърши с отбелязване на 14 юни - Световния ден за обществено признание и благодарност към безвъзмездните и доброволни кръводарители. Това е и крайният срок за подаване на материали за журналистическия конкурс за най-добър материал на тази тема.


Над 162 хиляди души са дарили кръв през 2010 г. като 1/3 от тях са хора до 30-годишна възраст. Благодарение на това в страната са дарени 82 230 л. кръв. В същото време са прелети 63 406 кръвни продукти - 45 024 л еритроцитен концентрат и 18 382 л. плазма. Продуктите са изключително необходими при лечението на остри кръвозагуби, тежки изгаряния, планови и спешни операции, злокачествени заболявания, трансплантации, както и при хемофилии и хемолитични анемии. Потребността  от кръв при всеки един случай е специфична и варира между 1-10 л.


Данните на Националния център по трансфузионна хематология показват, че необходимостта от кръвни продукти у нас се увеличава с всяка измината година с около 10%. Подобна е тенденцията и в световен мащаб. Основната причина е по-големият брой сърдечни операции, органни трансплантации, както и за лечението на тежко пострадалите при ПТП и други произшествия.


През 2010 г. Националната Кардиологична болница е преляла на свои пациенти 1430 л кръвни продукти, като са направени 609 операции. В „Пирогов” пък за спешни, неотложни и планови операции през 2010 г. са прелети 1863 л кръвни продукти.