Фондация „За нашите деца“ получи апарат за ултразвукова терапия, необходим за качествено медицинско лечение на 3-годишно момче, пострадало от тежки изгаряния по цялото тяло и настанено в Център за настаняване от семеен тип „Детство“. Апаратът е дарен от BTL Industries, които се отзовават на спешната нужда от апарата.

 

Детската къща на Фондацията "За нашите деца" е място за живеене и сигурна среда за деца от 0-7 години, разделени временно или изоставени от своите биологични родители. 


 

Те са отделени от семействата си поради различни причини, които поставят в риск техния живот, физическо, емоционално и психическо здраве и възможностите им за развитие.  

 

Сред причините за настаняване на деца в "Детската къща" са неглижиране, малтретиране, тормоз, принуждаване към просия и други форми на насилие. Децата основно се настаняват при кризисно положение – когато са изоставени, спешно изведени от семейна среда, или преместени от домове за медико-социални грижи. 

 

За всяко дете в къщата се планират и реализират дейности, които осигуряват индивидуална психо-емоционална подкрепа.

 

В нея те получават всекидневна грижа от детегледачки, като при необходимост, към тях се присъединяват и различни специалисти от Комплекса за ранно детско развитие на Фондация „За нашите деца“  в София – логопед, психолог, рехабилитатор. 

 

В организацията работят 77 други професионалисти – социални работници, специалисти ранно детско развитие, медицински сестри, фамилни терапевти, фамилен консултант, кинезитерапевт, специалист ранна детска интервенция.


„В центъра има деца с най-различни потребности, за които широката приложимост на терапията с ултразвук ще бъде от голямо значение“, коментира д-р Кети Лазарова.

 

Апаратът за ултразвукова терапия подобрява цялостно структурата на епидермиса и предотвратява възникването на инфекции. Той стимулира оздравителните процеси и улеснява движението на засегнатите от изгарянето части по тялото на малкия герой. 

 

„Радваме се, че помагаме там, където има истинска нужда. Ние ценим всяка човешка съдба и сме винаги насреща да помагаме. Историята на малкия „Батман“, както го наричат от "Детската къща", наистина ни трогна и нямаше как да останем безучастни. Гарантираме за качеството на уреда и ще следим с вълнение каузите на Фондацията“, коментира Веселин Каравасилев, производствен директор и председател на борда на директорите на компанията дарител.