Министерството на здравеопазването прокара идеята професията „Медицинска сестра“ да стане защитена на фона на огромния недостиг на сестри в здравната система.

 

Това стана по време на работна среща между заместник-министъра на здравеопазването д-р Тома Томов, заместник-министъра на образованието проф. Генка Петрова и заместник-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев.


 

По време на разговора са обсъдени какви целенасочени действия могат да бъдат предприети за обръщане на негативните тенденции, свързани с малкия брой желаещи да упражняват професията медицинска сестра. Понастоящем недостигът на медицински сестри в здравната система се оценява на около 30 000.

 

„Един от най-съществените проблеми, пред който е изправена системата на здравеопазването, е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. За оптималното функциониране на системата е прието минималното съотношение медицински сестри/лекари да е поне 2:1. Към 31.12.2020 г., по данни на Националния статистически институт, това съотношение у нас е едва 0,98:1“, заяви зам.-министър Томов.

 

В  последните 20 години има трайна практика университетите да обявяват в приемите си повече места за бъдещи лекари, отколкото за медицински сестри. Ако в кратки срокове тази тенденция не се обърне, недостигът на сестри ще се увеличи драстично, каза още зам.-министърът.

 

По думите му една от основните крачки за решаването на този проблем е специалността медицинска сестра да бъде определена за защитена. Работи се и по пакет от мерки, които в дългосрочен план да създадат по-привлекателни условия за работа на медицинските сестри и така да се засили интересът на младите хора към тази професия.

 

Съсловието на професионалистите по здравни грижи е най-многобройното в здравната система у нас, като обхваща около 50 000 души. Те работят във всички структури на здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, професионални, хосписни.

 

През май Асоциацията на специалистите по здравни грижи публикува информативни онлайн брошури, с които да запознае младите хора с професиите на медицинската сестра, акушерката, лаборанта, рехабилитатора и фелдшера.

 

В тях са представени възможностите за образование и продължаващо обучение за тези трудни, но и благородни професии, посветени на благото на обществото:

 

 

За да акцентира върху важността на тези професии, СЗО обяви 2020 г. и 2021 г. за Международна година на медицинската сестра и акушерката.