Проф. д-р Стефан Габровски, светило в областта на неврохирургията в България, издаде настолно четиво, което обхваща патологията на трети вентрикул.

 

Книгата е под заглавие „Неврохирургична патология на трети вентрикул“ и обобщава знанието и опита на плеяда лекари, които работят над лечението на трети вентрикул през последните 35 години.


 

Проф. д-р Стефан Габровски, който ръководи секцията по неврохирургия в "Пирогов", работи активно над книгата в месеците на изолацията, продиктувана от разпространението на коронавируса.

 

"Едва ли има друг раздел в неврохирургията, за който да са написани толкова мрачни и същевременно толкова блестящи страници, както посветените на хирургията на трети вентрикул. Страници, изпълнени с предизвикателство, горчивина, амбиция и надежда. Едва ли има друга област от неврохирургията, в която съвременните успехи на медицината да са довели до такъв положителен прелом, както в хирургията на трети вентрикул”, сподели проф. д-р Стефан Габровски.

 

Той кани едни от водещите имена в България и чужбина, посветили научните си интереси на тази патология, да участват в написването на научния труд.

 

Идеята за книгата се заражда през 2005 г., след като защитава дисертация за доктор на медицинските науки на тема „Микрохирургия на трети вентрикул“.

 

„Изключително големият и бърз напредък в областта на този труден и предизвикателен раздел от неврохирургията, желанието да го развия в светлината на съвременните достижения у нас, както и да се подобрят резултатите от лечението на болните с тази тежка интравентрикулна патология, беше причина да поканя и други колеги, които понастоящем работят в тази област“, посочва проф. д-р Стефан Габровски.

 

Той отправя своята благодарност и признателност към хората, с които работи от години, сред които неврохирурзи, операционни, анестезиологични и реанимационни екипи, неврорентгенолози, невроморфолози, радио- и химиотерапевти.

 

По думите на проф. д-р Стефан Габровски зад всеки спасен човешки живот стоят общите усилия и всеотдайност на съвкупност от лекари и специалисти.

 

Мозъчните вентрикули, наричани още мозъчни стомахчета, представляват система от четири кухини, свързани помежду си, и изпълнени с гръбначно-мозъчна течност.

 

Те имат значение за транспорта и обмена на хранителни вещества, както и за имунологичната и механична защита и метаболитната хомеостаза на мозъка.

 

Най-честите заболявания на вентрикулната система са хидроцефалията и възпаленията, причинени от инфекциозни процеси или кръвоизливи.