Българският министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова е номинирана за поста на вицепрезидент на 75-тата сесия на Световната здравна асамблея (СЗА), която ще се проведе през месец май 2022 г. 

 

Предложението е на регионалния директор на Световната здравна организация (СЗО) за Европа д-р Ханс Клуге, направено по време на заседанието на Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО. 


 

Съгласно процедурните правила на всяка редовна сесия Асамблеята се избират президент и петима вицепрезиденти (представители на 6-те региона на СЗО). Те имат същите правомощия и задължения като президента на асамблеята, когато го заместват.

 

Световната здравна асамблея е върховният орган на Световната здравна организация, който определя политиките, взима крайните решения и ръководи финансовата политика на организацията. На сесиите се обсъждат докладите на Изпълнителния съвет и се дават указания относно проблеми, за които може да се изискват по-нататъшни действия, проучване, изследвания или доклади.

 

България за първи път получава предложение за заемането на толкова висок пост в организацията. От Министерството на здравеопазването заявяват, че това е признание за приноса на страната ни в търсенето на работещи решения в световната здравна политика и сигурност.

 

Проф. Асена Сербезова притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здраве от Медицинския университет - София и магистърска степен по здравна политика и фармакоикономика от Университета по мениджмънт в Барселона (Barcelona School of Management) и Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) в Барселона, Испания. През 2019 г. завършва магистратура по психология във Великотърновския университет. 

 

Има специализации по "Организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика", както и "Организация и икономика на фармацевтичното производство" и “Клинична фармация”. 

 

От 2013 до 2014 г. е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. От юли 2014 до август 2018 г. е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

 

В продължение на десет години - от 2008 г. до 2018 г., е преподавател по фармакоикономика, управление на качеството във фармацевтичната индустрия, социална фармация и медицински изделия във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София. От 2018 г. преподава във Факултета по обществено здраве към столичния Медицински университет.

 

От 2007 до 2010 г. е председател на Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз и заместник-председател на Управителния съвет на организацията от 2010 г. до 2013 г. На 9 февруари 2020 г. проф. Асена Сербезова е избрана за председател на Българския фармацевтичен съюз с мандат до 2023 г.

 

Проф. Асена Сербезова е член на Управителния борд на Европейската агенция по лекарствата, както и на Комитета за оценка на лекарствените продукти за употреба в хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата. Тя е автор и съавтор на над 100 научни публикации, учебници и монографии в областта на добрите фармацевтични практики, управление на качеството, фармакоикономика, лекарствена употреба и др.

 

Има над 20 години опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции в представителства на производители на лекарства, дистрибутори и договорни изследователски организации за клинични изпитвания.