Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова изрази своята официална позиция относно акта на словесна и физическа агресия срещу медицински специалисти на 4 юни 2022 г. вечерта във Филиала за спешна медицинска помощ - Самоков към ЦСМП-София. 

 

“Агресията над медици трябва незабавно да бъде преустановена. Неразбираемо е в едно развито общество да има лекари, барикадирани зад врати, за да се бранят от нападения. 


 

Неразбираемо е да виждаме разочарованието в очите на медици, които са направили всичко по силите си, за да спасят човешки живот, а отплатата, която получават за труда си, да е юмруци. 

 

Неприемливо е, че тази агресия се повтаря години наред и ние като общество не можем да се справим с нея. Острите позиции, с които всеки път осъждаме подобно поведение отдавна не са достатъчни, те не стигат до тези, които посягат или търсят саморазправа.

 

Под никаква форма не приемам за допустима агресията и насилието. Те не решават проблеми, а само създават такива. На това трябва да бъде сложен край и ние като общество трябва да намерим трайно решение. 

 

Има държавни органи, които проверяват качеството, обема и навременното оказване на медицинска помощ. Точно те трябва да бъдат сезирани при съмнение как е лекуван наш близък. Министерството на здравеопазването следи проверките да бъдат обективни, като за това ръководният екип на институцията се ангажира лично.

 

Министерството на здравеопазването има действащо споразумение с Прокуратурата на Р България за бързо докладване на случаи за посегателства срещу медицински специалисти, служители на ЦСМП или служители на лечебни и здравни заведения. 

 

В Наказателния кодекс изрично са предвидени наказанията за посегателство над медицински специалисти. Но явно това не е достатъчно, за да се сложи край на саморазправата с медици.

 

Като министър ще настоявам за по-бързи съдебни производства и за ефективни присъди, за да покажем, че институциите са на своето място и осигуряват справедливост за хората, избрали за свой професионален път опазването на живота и здравето – на всички нас.

 

Случаят в Самоков за пореден път ни напомни, че трябва всички заедно активно да работим за възстановяване на доверието между лекари и пациенти, преди безвъзвратно да сме го загубили, а с него и тези, които са останали в България, за да ни лекуват”, заяви проф. Сербезова.

 

Нейната позиция споделя и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), като настоява отговорните институции да предприемат “бързи и справедливи наказания”. 

 

Според БАПЗГ в разрешаването на цялостния проблем с агресията срещу медицински лица трябва да участват работодатели, съсловни и пациентски организации - “с цел подобряване на комуникацията и доверието между медицинските специалисти, пациентите и техните близки”.

 

“Недопустима е саморазправата с медицински лица, когато изпълняват своя професионален дълг по спасяването на пациент в критично състояние, който впоследствие е починал. Съчувстваме на близките за скъпата загуба, но това не оневинява проявилите агресия към дежурните медици. 

 

Използваме случая за да изкажем нашата благодарност към спешните медицински екипи в цялата страна, които въпреки огромното натоварване и рисковете, произтичащи от естеството на тяхната дейност, дават най-доброто от себе си в името на здравето и живота”, споделят от БАПЗГ. 

 

Позицията на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е изпратена от нейния председател Милка Василева до директора на ЦСМП-София д-р Георги Гелев.