Проф. Радослав Гайдарски получи Златен почетен знак I-ва степен на Министерството на здравеопазването. Престижната награда, която е за цялостен принос в здравеопазването на Република България, му бе връчена от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. 

 

„Изказвам искреното си уважение към всеотдайната Ви работа, плод на която са не само многобройните успешни операции, извършени под Ваше ръководство, но и стотиците висококвалифицирани кадри - Ваши възпитаници, които днес са известни доктори, доценти и професори“, каза министър Кирил Ананиев по време на официалната церемония. 


 

„Никога не ми е било цел да получавам награди, но тази е от особена важност за мен, тъй като за пръв път тя е връчена на изключително уважавания акад. Радой Попиванов“, каза от своя страна проф. Радослав Гайдарски при получаването на отличието. 


Здравният министър изрази признателността си към проф. Гайдарски за усилията, насочени към повишаване качеството на здравните услуги за българските граждани.

 

Проф. Радослав Гайдарски е специалист по коремна хирургия. През 1962 г. завършва висшето си образование в бившата „Медицинска академия“ - София. Назначен е за ординатор в хирургичното отделение на Окръжна болница - Видин, където преминава ординаторските степени. От 1969 -1972 г. е заместник-главен лекар по лечебната дейност на болницата. След това е избран за асистент в катедрата по “Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия - София. После бива избран за старши, главен и главен адмнистративен  асистент на катедрата. 

 

Специализира в болница „Кошен“ - Париж, Франция (1976 – 1977 г.). Защитава кандидатска дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ и има присвоена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“. През 1983 г. става доцент и е назначен за началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“ към катедрата по “Обща и оперативна хирургия“.

NEWS_MORE_BOX


Защитава успешно нова докторска дисертация (1988 г.) на тема “Доброкачествени и злокачествени  хирургически заболявания на панкреаса“, след което е избран за професор по хирургия 1990 г.  В периода 1991 - 2001 г. е завеждащ катедрата по „Обща и оперативна хирургия“. За периода 2003-2005 г. е началник на хирургичното отделение към болница “Лозенец“. 
 
Над 30 години е председател на комисия за държавни изпити по хирургия  на студенти и специализанти. 

 

През 1990 г. проф. Радослав Гайдарски е избран за депутат във Великото народно събрание. През 2005 г. става народен представител и е избран за министър на здравеопазването, като изкарва мандата си до 2008 г.