Заместник-изпълнителният директор по медицинската дейност на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" проф. д-р Николай Габровски ръководи работна група за Нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията (Emerging technologies and innovations in neurosurgery – ETIN).

 

Проф. д-р Николай Габровски е първият председател на новото звено, създадено от Европейската асоциация на неврохирургичните дружества в края на ноември 2022 г. 


 

Официалната дейност започва тази година, като ще се представят, дискутират и оценяват технологии, които все още се разработват, но имат потенциала да променят бъдещето на неврохирургията и медицината като цяло. Работната група ще изследва, анализира и насърчава напредъка в развитието и прилагането на тези нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията.

 

“Искаме да обединим различните заинтересовани страни – неврохирурзи, инженери, учени, AI и VR специалисти, предприемачи с цел да разпространим най-съвременните постижения, да ускорим иновациите и накрая – да подобрим грижите, които предоставяме на нашите пациенти чрез нови технологии и иновации”, заявяват от ETIN.

 

Интердисциплинарните срещи на дискусионните групи предстоят, като е предвидено организирането на кръгли маси, семинари, уебинари и всяка друга форма на обмен на знания по отношение на възникващите и новите технологии в неврохирургията.

 

Това ще даде възможност за подобрение на неврохирургичните грижи и ще улесни обмена на научна информация. В стремежа си към тази цел ETIN организира и Европейския конгрес по неврохирургия заедно с различни образователни курсове.

 

Други ключови дейности в съответствие с мисията на организацията включват предоставянето на богата онлайн библиотека от неврохирургични материали чрез Академията EANS  и програми за стипендианти. Чрез Европейския съвет по неврологична хирургия (EBNS) се провежда и изпита Fellow of the EBNS (части I и II).

 

Проф. д-р Николай Габровски е председател на Българското дружество по неврохирургия, преподавател по неврохирургия към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества и към още няколко международни организации.

 

Представлява страната ни в Европейския мозъчен съвет (European brain council), дългогодишен началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и заместник-изпълнителен директор по медицинската дейност на "Пирогов". 

 

Референции:

EANS: A Professional Community to Enhance The Quality of Neurosurgical Patient Care Through Training, Education and Research. EANS - https://www.eans.org/page/about