Проф. д-р Красимир Иванов е новият ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Той бе избран със 154 гласа „за” от общо 167 членове на Общото събрание на университета. Днес те изслушаха и приеха отчета за втория, последен мандат на досегашния ректор – проф. д-р Анелия Клисарова.

 
На заседанието се избира и Академичен съвет.
 
Досегашният ректор на университета проф. Анелия Клисарова подкрепи проф. Красимир Иванов, който бе единствената кандидатура за поста. Тя сподели надеждата си, че новият екип ще продължи да работи по проектите, които са важни за университета и се ангажира да помага и занапред.
 
За председател на общото събрание бе избран единодушно проф. д-р Росен Маджов, досегашен заместник-ректор на университета по научната дейност, а за негов заместник – проф. д-р Христина Групчева. За председател и членове на Контролния съвет бяха избрани доц. Искра Мирчева – председател, проф. Валентин Икономов, доц. Хрипсиме Бохчелян, доц. Методи Абаджиев и Александър Йорданов от Студентския съвет.
 
В отчета си за мандата, проф. Анелия Клисарова представи някои от най-важните постижения през 8-те години на управление на университета, между които:
  • През 2005 и 2006 г. бе осъществен проекта и разкрит Факултетът по дентална медицина. Освен че това бе първият новоразкрит факултет последните години в държавен университет, новопростроената му сграда досега остава най-модерната в денталната медицина не само на Балканите, но и в много европейски страни.
  • В началото на 2006 г. приключи обединяването на медицинските колежи във Варна, Добрич и Шумен в един колеж, който днес има максимален акредитационен срок за всички специалности и 410 студенти.
  • Създадена е първата варненска школа за подготовка на медицински сестри и акушерки, включени в бакалавърска програма с продължителност 4 години.
  • През 2006 г. стартира експерименталният проект за изнесено обучение по български език в Одрин, Турция, което днес е добре разработена и доказано полезна практика.
  • През 2007 г. стартира проект за разкриване на втори нов факултет - по фармация, който днес е факт. Осигуряването на нова сграда за факултета е сред приоритетите на новото ръководство.
  • Разкрит е и Център за кариерно развитие, в който към момента са регистрирани 45% от студентите на университета.
  • През 2009 г. МУ-Варна става първото учебно заведение в страната, получило сертификат за качество EFQM (Европейска фондация за мениджмънт на качеството).
  • В последните дни на 2010 г. МУ-Варна става вторият по рейтинг в страната медицински университет, според онлайн сайта на МОМН за „Рейтинг на българските университети”. 
  • През октомври 2011 г. МУ-Варна отбеляза 50-годишен юбилей на МУ – Варна.