Президентът на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ) проф. Андрей Кехайов е единственият представител на българската медицинска общност на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация (СМА) в Берлин.

 

Проф. Кехайов успя да разговаря за кратко с кмета на Берлин Франциска Гифай за здравеопазването в Западните Балкани. На събитието присъстват над седемдесет международни делегации. 


 

В рамките на престижното събитие се проведе и официална церемония за честването на 75- тата годишнина на Немската медицинска асоциация, по време на която нейният президент говори за социалната значимост на лекарската професия, за нейната либералност и етичност.

 

Предстои в рамките на Асамблеята президентът на ЮЕМФ да представи дейността на Югоизточноевропейския медицински форум и да изнесе подробности за XI Конгрес на ЮЕМФ, който се проведе през септември в Пловдив и Смолян. 

 

Събитието събра над шейсет водещи университетски лектори, представители на медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри от България и чужбина.

 

На XI конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум медици бяха наградени за професионалните си заслуги.

 

С приза „Заслужил лекар на Югоизточна Европа“ бяха отличени ректорът на МУ-Пловдив - проф. д-р Мариана Мурджева и проф. д-р Весна Кесич от Университетския клиничен център на Сърбия.

 

Основните теми на Конгреса бяха епидемиология, инфекциозни болести, имунология и др. В рамките на събитието се проведе и кръгла маса на тема: “Обществено здраве – национални, регионални и европейски приоритети”. 

 

Част от темите, засегнати по време на XI Конгрес, ще бъдат обсъдени и в отделните сесии в рамките на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация. 

 

Сред тях са медицинска етика, насилие над лекари и др. Дневният ред на събитието включва още пленарни заседания на Съвета на СМА и работни срещи на Комитета по финанси и планиране, Комитета по социално-медицински въпроси, които ще представят отчетни доклади. 

 

По време на Генералната асамблея на Световната медицинска асоциация проф. Андрей Кехайов ще проведе двустранни срещи с представители на голяма част от международните организации, в т.ч. Германия, Франция, Швейцария, Великобритания, САЩ, Чехия, Тайланд, Япония и др., с които ще обсъдят бъдещата си съвместна работа. 

 

Президентът на ЮЕМФ ще участва и в избора на новия президент на Световната медицинска асоциация.