Около 85 до 90% от заразяването с коронавирус се дължи на замърсени ръце. Това е главният виновник и затова от голямо значение е ползването на лични предпазни средства - маски и предпазни очила и шлемове. Това заяви пред БНТ ръководителят на Катедра „Хигиена“ в Медицинския университет проф. д-р Емил Воденичаров.


Експертът припомни, че входът на инфекцията са очната лигавица, носоглътката и устата. И подкрепи предложението на правителството за удължаване на извънредното положение в страната. „Най-рационалният метод за борба с COVID-19 е социалната изолация. Вторият ключов момент е повишаване на хигиенните изисквания. Коронавирусът макар с минимално тегло от 60 до 140 нанометра има маса, която се подчинява на втория закон на Нютон, че силата на земното привличане е равна на масата по земното ускорение, и се задържа в кратко време в атмосферата. При кихане и кашляне това може да достигне до метър-метър и двайсет. И затова се приело правилото 2 метра отстояние при социални контакти“, обясни проф. д-р Воденичаров.


По думите му, когато говорим за повишаване на личната хигиена, трябва да се има предвид, че домашният сапун има един недостатък - зависим е от PH. Тоест, когато водата е твърда, дезинфекционните свойства се редуцират.„Докато търговският сапун, който се продава широко, той има обилие на синтетични амфифили, които са мазнини и много наподобяват строежа на мазнините на обвивката на вируса. Тези мазнини на обвивката на вируса контролират какво влиза и какво излиза от този вирус. При среща с амфифилите, те ги приемат за себеподобни и ги пропускат да влязат. Влизайки вътре във вируса тези амфифили променят отношението между белтъци, мазнини и РНК. Така повишават вътрешното налягане във вируса и подобно на сапунен мехур, в даден момент еластичността на тази обвивка се преодолява и се пръска“, обясни професорът.


И припомни, че правилното миене на ръцете означава най-малко 20-30 секунди, задължително със сапун. Дръжките на вратите, копчетата на тоалетните чинии, кранчетата на мивките трябва ежечасно да се дезинфекцират.