Немският професорд-р Дирк Дреслер е носителят на почетното звание Доктор хонорис Кауза на МУ-София за 2020 година. Удостояването му стана по предложение на акад. Иван Миланов, след съгласуване с Медицинския факултет и утвърждаване от Академичния съвет на университета. На официална церемония в аудитория „проф. Ганчо  Ганев“ на MБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ проф. Дреслер получи символите от ректора проф. д-р Виктор Златков, зам.-ректора проф. Валентина Петкова и декана на МФ на МУ-София чл. кор. проф. Иван Митов.


Проф. Дирк Дреслер е ръководител на Клиниката по двигателни нарушения към Медицински университет в Хановер, Германия. 


Почетното звание му бе присъдено  за многопосочните му професионални и академични изяви като един от водещите специалисти в областта на неврологията не само в Европа, но и в света. За значима научна продукция: авторство на над 700 научни публикации, 22 монографии, 57 учебника създаване на няколко патента за лечебно приложение на ботулинов токсин, над 8600 цитирания и h-index-50. За изготвяне на учебници в областта на неврологията, които се използват активно за обучение на невролози и личният му принос, свързан с изнасяне на лекции и курсове в България и обучение на български невролози в Хановер.Проф. Дреслер изнесе лекция на тема „Ботулиновия невротоксин като лечебно средство“, която бе посрещната с огромен интерес.

 

Какво е ботулинов токсин?


Ботулиновият невротоксин е най-силно токсичната позната биологична субстанция. Продуцира се от спорообразуващи анаеробни бактерии от род Clostridium, които причиняват заболяването ботулизъм.


Способността на ботулиновия невротоксин да блокира освобождаването на невротрансмитера ацетилхолин и косвено да предизвика мускулна парализа, е животозастрашаваща. В същото време, обаче, тази способност се оказва изключително ефективна при терапия на редица заболявания, свързани с абнормна хиперактивност на мускули и жлези, като инконтиненция, дистония, включително блефароспазъм, тремор, тазови нарушения, преждевременна еякулация. Голям брой публикации демонстрират ефективността на невротоксина и при заболявания като детска церебрална парализа, мигрена, болкови синдроми, стомашно-чревни нарушения, болест на Паркинсон и др.