Министерството на здравеопазването няма да изисква ограничаване на разходите на всички здравни структури. Средствата за спешна помощ, психиатричните болници, центровете за хемодиализа, домовете за медико-социални грижи за деца, няма да се намаляват. Съкращенията на разходите няма да засегнат и бюджета за осигуряваните от министерството лекарства. Въпреки че лимитите няма да засегнат тези звена от министерството препоръчват да се оптимизират разходите там където е възможно.


Тези мерки се налагат, заради по-малкия бюджет с 160 милиона лева за здравеопазване тази година в сравнение с миналата. Ограниченията са и заради непосагени задължения от 2009 г. Налага се средното намаление на разходите на министерство на здравеопазване с 29,4 %.


От министерството ще реализират ограничения бюджет основно с намаляване на разходите за администрация на министерството на здравеопазването и второстепенните структури на бюджетна издръжка.


Драстично ще бъдат намалени разходите за участия в комисии, командировки, придобиване на дълготрайни материални активи. Също така в резултат на административната реформа ще се слеят административни звена и ще се премахнат щатни бройки с дублиращи се функции, съобщават от здравното ведомство.


Проф. Борисова е изискала в едноседмичен срок всички здравните структури, финансирани през здравното министерство да представят предложения за намаляване на разходите си с 29,4 %, но при изричното условие това да не се отразява на обема и качеството на тяхната работа и на обслужването на пациентите. 


Получените предложения ще бъдат обсъдени детайлно с ръководствата на структурите преди взимането на окончателни решения.