Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова със свое писмо изиска незабавно преустановяване на действията по преобразуване на дружествата, имащи отношение към проекта за изграждане на нова детска болница.

 

В писмото на министъра, адресирано до съветите на директорите на Специализираната болница по активно лечение на детски болници „Проф. Иван Митев“, на Многопрофилната болница за активно лечение „Лозенец“ и на Здравна инвестиционна компания за детска болница, се посочва, че решението на министъра се взема до изясняване на всички факти и обстоятелства по казуса.


 

До окончателното произнасяне на министъра на здравеопазването в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на трите дружества, следва да бъде спряно привеждането в изпълнение на подписаните досега протоколи и решения за преобразуването.

Националната детска болница да се изгради в двора на болница “Лозенец”. Това предложи бившият служебен министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров на официална среща в Министерството на здравеопазването.

 

“Проектът за изграждане на детска болница в двора на "Александровска", който беше възложен от предишното правителство, не може да бъде изпълнен и остава да бъде прекратен. Не може да се изпълни, защото сградата, която е трябвало да бъде обект на реконструкция и ремонт, не съществува в устройствения план от 2011 г. Това не позволява издаване на виза за проектиране. Ние обаче не сме се отказали от идеята да изградим детска болница, обсъждаме я от лятото", обясни д-р Кацаров.

 

Направени са проверки и е установено, че може да се строи в предложения 160-декара терен, намиращ се в самия Южен парк. Намерено е дружество, учредено с капитал 100 млн. лв, от които 80 млн. лв са в негови банкови сметки, разясни тогава служебният здравен министър.  

 

“Преценихме, че е най-добре дружеството да се влее в съществуващата сега детска болница и тя да стане инвеститор в новия проект. Тя да отговаря на всички въпроси за построяването на болницата и да следи как се изпълняват дейностите”, обясни д-р Стойчо Кацаров. 

 

Относно опасения, че болница „Лозенец” ще загуби статута си на университетска болница, екс министърът обясни, че Министерството не цели това и държи лечебното заведение да запази многопрофилния си характер.