Проф. Асена Сербезова е новият министър на здравеопазването на Република България от квотата на политическа партия “Продължаваме промяната”. Тя бе включена в предложението на партията за структура и състав на Министерския съвет.

 

Проф. Асена Сербезова е родена на 30 март, 1973 г. През 1996 г. се дипломира от Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София. По-късно през 2007 г. защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията. 


 

Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здраве от Медицинския университет - София и магистърска степен по здравна политика и фармакоикономика от Университета по мениджмънт в Барселона (Barcelona School of Management) и Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) в Барселона, Испания. През 2019 г. завършва магистратура по психология във Великотърновския университет. 

Има специализации по "Организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика", както и "Организация и икономика на фармацевтичното производство" и “Клинична фармация”. 

 

От 2013 до 2014 г. е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. От юли 2014 до август 2018 г. е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

 

В продължение на десет години - от 2008 г. до 2018 г., е преподавател по фармакоикономика, управление на качеството във фармацевтичната индустрия, социална фармация и медицински изделия във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София. От 2018 г. преподава във Факултета по обществено здраве към столичния Медицински университет.

 

От 2007 до 2010 г. е председател на Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз и заместник-председател на Управителния съвет на организацията от 2010 г. до 2013 г. На 9 февруари 2020 г. проф. Асена Сербезова е избрана за председател на Българския фармацевтичен съюз с мандат до 2023 г.

 

Проф. Асена Сербезова е член на Управителния борд на Европейската агенция по лекарствата, както и на Комитета за оценка на лекарствените продукти за употреба в хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата. Тя е автор и съавтор на над 100 научни публикации, учебници и монографии в областта на добрите фармацевтични практики, управление на качеството, фармакоикономика, лекарствена употреба и др.

 

 

Има над 20 години опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции в представителства на производители на лекарства, дистрибутори и договорни изследователски организации за клинични изпитвания.

 

Проф. Сербезова е и одитор по европейски стандарти за добри практики във фармацевтичния сектор. Владее английски и руски езици. В личен план е омъжена, като има две деца.

 

Предаването на министерския стол се случи без да е публично. "Изчакайте да вляза, за да видя това, което ми е оставил на бюрото доктор Кацаров и след това ще бъдат взети адекватни решения, които ще бъдат уплътнени", заяви проф. Сербезова на влизане в сградата на Министерството на здравеопазването.