Редакционната колегия и Общественият съвет на в. „Форум Медикус“ единодушно избраха проф. Анелия Клисарова, ректор на Медицинския университет във Варна, за „Медик на годината'2011“. Тя е и началник на Клиниката по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към УБ Св. Марина“. 

 
Отличието бе връчено за значим принос за развитието на науката и практиката в сферата на нуклеарната медицина, както и за използването за пръв път в България на позитронно-емисионна томография с компютърна томография РЕТ/СТ – метод с изключително широко приложение в съвременната онкология и неврология. Званието „Медик на годината“ бе присъдено и за изключително активната и ползотворна работа на проф. Анелия Клисарова като ректор на престижно учебно заведение. По време на управлението на проф. Анелия Клисарова са създадени два нови факултета – по дентална медицина и по фармация.
 
Д-р Любомир Киров - председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, бе избран за носител на приза „За принос в развитието на здравеопазването“. Наградата се връчва за постижения в създаването, развитието и утвърждаването на сдружението като неправителствена организация от нов тип, отговаряща на модерните стандарти за дейност и ефективно функциониране. 
 
Наградата отличава ролята на лекар и общественик, успял да обедини екипа в непрестанен стремеж за отстояване правата, задълженията и ангажиментите на общопрактикуващите лекари в период на коренна промяна в доболничната помощ. Над 10 години сдружението участва активно във вземането на решения на национално ниво, съдейства и воюва за осъществяване на редица промени, които да отличат мястото и ролята на семейните лекари на първата линия на здравеопазната система.
 
Гости на тържествената церемония по връчването на наградите бяха министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, депутати, представители на академичната медицинска общност и на неправителствения сектор.
 
През годините носители на отличието “Медик на годината“ са проф. Драган Бобев, проф. Генчо Начев, проф. Григор Горчев, акад. Богдан Петрунов, проф. Иван Черноземски, проф. Дамян Дамянов, и други.