Центровете за рехабилитация и социална интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа ще продължат да провеждат индивидуални занимания със записаните в тях деца, младежи или възрастни.

 

Това включва работа с рехабилитатори, психолози, социални педагози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и други специалисти.


 

С влизането в сила на ограниченията заради пандемията от Ковид-19 се ограничава работата в групи. В същото време желаещите да ползват тези центрове може да бъдат насочвани към тях след предварителна оценка на потребностите и при наличие на свободни места.

 

Инструкциите са били изпратени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към общините.

 

Всяка община ще трябва да предприеме нужните мерки против разпространението на Ковид-19, за да осигури безопасността на потребителите и персонала в тези центрове.

 

 

 

Настаняванията в специализираните институции и в социалните услуги резидентна грижа е само в случаи на категорично доказана спешност и при липса на друга алтернативна възможност.

 

Обикновено тези случаи се отнасят за хора в невъзможност сами или с помощта на своите близки да задоволяват ежедневните си потребности, както и за изпаднали в кризисна ситуация.

 

По смисъла на Закона за социални услуги „Кризисна ситуация" е такава, при която човек е в безпомощност, нестабилност или в опасност за живота, не подлежи на хоспитализация и не е в състояние да се справи сам или с помощта на друг.

 

При спешните случаи нуждаещият се може да бъде настанен след представяне на отрицателен PCR тест за коронавирус, направен не по-рано от 48 часа преди постъпване в социалната услуга.

 

За хората, които нямат възможност да поемат за своя сметка или с помощта на близките си разхода за PCR теста, Агенцията за социално подпомагане може да отпусне еднократна помощ.

 

От 1-ви декември обаче стана възможно издаването на електронни направления за PCR тест от личните лекари, което би трябвало да облекчи процедурата.

 

Деца или възрастни може да бъдат настанени по спешност и без проведен PCR тест, като задължително се създава организация да бъдат изолирани в самостоятелна стая за 14 дни, стриктно се спазват всички противоепидемични мерки и се проследява здравословното им състояние за поява на симптоми на Ковид-19.

 

Ако такива се проявят, трябва да бъде направена незабавна консултация с личния или друг общопрактикуващ лекар, съобщават от социалното министерство.