Продължава кампанията за безплатни кардиологични прегледи за жителите на села в Пловдивска област. Инициативата се организира от медиците в Първо кардиологично отделение (Инвазивна кардиология) в „УМБАЛ - Пловдив“. 

 

Част от прегледите вече се проведоха в с. Марково от д-р Атанас Папазов и екипа на отделението.


На 28 октомври 2021 г. прегледи предстои да се проведат в с. Милево. През ноември медиците ще бъдат на разположение на жителите в селата Цалапица, Войводиново, Златитрап и Ягодово.

 

За пълноценното провеждане на прегледите екипите са оборудвани с апарати за електрокардиограма (ЕКГ) и за измерване на кръвното налягане

 

Също така разполагат с портабилен (преносим) ехограф, осигурен от ръководството на „УМБАЛ-Пловдив“, специално за кампанията.

 

Медиците от отделението по инвазивна кардиология изказаха специални благодарности на директора д-р Динчо Генев за апарата, който играе важна роля при диагностиката, заяви д-р Папазов, който е инициатор за провеждане на кампанията.

 

Инициаторът за провеждане на кампанията разясни, че след прегледите на пациентите бива предписана медикаментозна терапия или при нужда вече назначената се коригира. Част от пациентите биват насочвани за допълнителни консултации и изследвания. 

 

Наличен е определен набор от лекарства, който също се предоставя безплатно на пациентите, които се нуждаят от тях. Разпространяват се наръчници за хранене и здравословен начин на живот.

 

“Благодарни сме за съдействието на кметове и общински съветници по места - временните кабинети са много посещавани“, коментира д-р Папазов. 

 

След посещенията в селата Садово, Поповица и Първенец специалистът отбелязва, че доста хора имат лош контрол над кръвното си налягане.

 

Целта на провежданата медицинска дейност е кардиологичните прегледи да са максимално лесно достъпни за жителите на Пловдивска област. 

 

Повечето от тях са в напреднала възраст, по-трудно подвижни са и по-рядко сами решават да посетят кардиолог, посочи лекарят. 

 

Голяма част от хората сега са изплашени. Заради пандемията от Covid-19 и признават пред медиците, че се страхуват да посещават лечебни заведения.

 

В Деня на Българския лекар, който се отбелязва на 19 октомври,  екипът на „УМБАЛ - Пловдив“ получи благодарствено писмо от кметицата на с. Първенец, Ренета Плевнелиева за проведените безплатни кардио прегледи. Тя изрази огромната признателност на жителите на селото.