Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разшири функционалностите на своето мобилно приложение, за да има възможност да се изпраща информация по телефона за извършени прегледи и изписани лекарства.

 

Чрез приложението ще могат да се подават сигнали до НЗОК при установени нарушения с цел да се засили контрола на изразходването на средства в здравеопазването.


 

Мобилното приложение е съвместимо с устройства с операционните системи Android и iOS и ще може да изпраща уведомления по email и чрез SMS за отчетени дейности. То ще е свързано и с електронните рецепти, уведомяват от здравната каса.

 

Приложението ще съдържа актуална информация за извършените медицински дейности или изписани лекарства, напълно или частично заплащани от НЗОК.

 

Пациентите ще могат да изпращат обратна връзка до касата, ако забележат нередности, в това число ако не е бил проведен преглед или не са получени лекарства от аптеката.

 

Как действа мобилното приложение?

 

Регистрацията за приложението ще става чрез сайта на НЗОК, а достъпът до него ще се извършва с персонален идентификационен код от НАП или уникален код за достъп (УКД).

 

Уникалният код за достъп може да се извади във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. За целта е необходимо да се подаде заявление за издаване по образец.

 

Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер, личен номер на чужденец или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).

 

Подаването на заявление за издаване на уникален код за достъп и получаването на такъв може да се извърши и чрез упълномощен от лицето пълномощник. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично от заявителя.

 

От НЗОК посочват, че с помощта на приложението всеки здравноосигурен ще има възможност лично да контролира дали са използвани по предназначение парите за здраве и да съдейства за контрола върху здравеопазването.