Депутатите в парламента приеха на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Общо 96 народни представители гласуваха със „за“. 

 

Законът предвижда Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) да изготвя списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът. Ще има и по-високи санкции при извършване на нерегламентирана търговия с лекарства, включени в ограничителния списък. За търговците на дребно глобата е от 10 до 20 хил. лв. за първо нарушение, както и от 25 до 35 хил. лв. при повторно. От 10 до 25 хил. лв.  е имуществената санкция за търговците на едро, като при повторно нарушение служителите на ИАЛ ще отнемат разрешителното за търговия. 


 

Всеки, който извърши нерегламентиран износ на лекарства, ще трябва да плати глоба от 50 до 80 хил. лв. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Промените в закона целят намаляване на административната тежест за желаещите да извършват производство и търговия на едро с лекарствени продукти. Вместо 90 дни, срокът за издаване на разрешения за търговия ще бъде намален на 60. 

 

Информационната система към Изпълнителната агенция по лекарствата, която ще следи движението на лекарствените продукти, е част от мерките на правителството за ограничаване реекспорта на лекарства. Чрез промените в закона Изпълнителната агенция по лекарствата може да ограничава износа на липсващи за българските пациенти медикаменти.