Кабинетът прие Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. 

 
Националната програма обхваща периода 2012-2016 г. 
 
Прилагането на програмата цели да се понижи заболеваемостта от злокачественото заболяване в страната. Мерките за ограничаване на честотата му включват имунизационна защита на момичетата и младите жени от онкогенните папиломавирусни инфекции. Установено е, че щамове на вируса причиняват рак на маточната шийка. 
 
Според статистическите данни ракът на маточната шийка е сред петте най-чести злокачествени заболявания при българските жени. Всяка година се регистрират над 1100 нови случая, над 340 жени годишно не преживяват заболяването.
 
Основните дейности на програмата са насочени към ваксиниране на 12-годишните момичета преди започване на полов живот. Такава е и практиката в европейските държави. При тази възраст се очаква максимална ефикасност на имунизацията срещу опасните човешки папилома вируси.
 
Ваксинациите с цел първична профилактика ще бъдат предхождани от широка информационна кампания, консултиране, провеждане на здравно обучение по училищата в рамките на учебната програма, срещи с родители, лични лекари, педиатри, АГ специалисти. 
NEWS_MORE_BOX
 
Чрез осъществяване на дейностите по програмата се цели постигане на 75% ваксинален обхват при 12-годишните момичета, който позволява реално ограничаване на онкогенните HPV инфекции и съответно намаляване на риска от развитие на рак на маточната шийка.
 
Необходимите средства за изпълнението на програмата се осигурят от бюджета на Министерство на здравеопазването за съответната година. 
 
Определено е финансирането на разходите за ваксини по програмата да се извършва от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез трансфер на средства от Министерство на здравеопазването.
 
НЗОК все още не е уточнила какъв процент от ваксината ще реимбурсира и по какъв механизъм ще се случва това.