Националната комисия прие проекта за Националната здравна карта (НЗК). Това съобщиха от Министерство на здравеопазването, чийто ръководство го одобри. 

 

Общо 32 913 легла за активно лечение са необходими за удовлетворяване потребностите на населението от болнична медицинска помощ. Според проекта, леглата за активно лечение в цялата страна са общо 38 803. 


 

Общо 24 723 легла са били необходими за осъществяване на медицинските дейности в 28-те административни области на страната през 2017 г. Анализ показва, че въпросният проект за Национална здравна карта предвижда с 8190легла за активно лечение повече. За тях Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори с болниците.

 

Приемането на Националната здравна карта ще даде възможност Здравноосигурителната каса да упражнява правото на избор с кои лечебни заведения да сключи договори в случаите, когато на територията на дадена област има свръх предлагане на конкретни медицински услуги. Това ще гарантира ефективно разходване на средства при гарантиран достъп на гражданите до качествена медицинска помощ, обясниха от Министерство на здравеопазването, което вече публикува проекта за Националната здравна карта за обществено обсъждане за срок от 30 дни. След приемането на здравната карта от Министерски съвет и обнародването ѝ в Държавен вестник, тя ще стане задължителен елемент от методиката, по която НЗОК сключва договори с болниците.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Националната здравна карта е разработена на основата на 28-те Регионални здравни карти, които отчитат обезпечеността на всяка от административните области с медицински специалисти, болнични легла, високотехнологична апаратура и достъп до спешна помощ. С нея се планират потребностите на населението от болнична и извънболнична медицинска помощ, което е предпоставка за воденето на ефективна и дългосрочна национална здравна политика. По закон цялостна й актуализация се извършва веднъж на три години.