Доказано при надвишаване на среднодневната норма на съдържанието на фини прахови частици, сигналите към центъра за спешна медицинска помощ се увеличават със средно 10%. До този извод стигнаха от сдружение „Въздух за Здраве“, след като проведоха мащабно изследване за връзката между нивата на фини прахови частици във въздуха и непосредствените здравни последици от тях. То е проведено в периода февруари - юли 2019 г.,  като цялостният анализ включва данни за 24 месеца.


Резултатите от проучването, което е заключителен етап на уникален за столицата проект между сдружението, Факултета по обществено здраве - МУ София и подкрепен от Центъра за спешна медицинска помощ - София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, бяха представени преди дни в столицата. За целите на анализа са използвани осреднени данни от официалните шест станции на Изпълнителната агенция по околна среда, както и осреднени стойности от станциите на гражданската мрежа на AirBG.info, които са над 300 броя на територията на София.


„Уникалното на нашето проучване е, че хващаме пациентите максимално близко до момента, в който имат оплакване. Това става благодарение на контактите в Бърза помощ, след това в ДКЦ и болниците. Изводите от нашите данни потвърждават международните литературни данни и даваме възможност да се вземат управленски решения в системата на здравеопазването“, сподели д-р Александър Симидчиев от „Въздух за Здраве“.Единодушното мнение на организациите участващи в изледването е, че нивата на замърсяване дори при кратка експозиция могат да се свързват с промени в здравето. Влияние има не само върху дихателната система, но и върху сърдечносъдовата система и централната нервна система, като дори се повишават нивата на диабета и нефрологичните заболявания. Това изисква бъдещо динамично следене и анализиране на връзките „високи наднормени нива на активни атмосферни замърсители - регистрирани оплаквания и заболявания на критичните органи и системи“, е записано в изводите от анализа. „Това проучване ще помогне на много медици от различни области – пулмолози, кардиолози, невролози и други. Ще се повиши и информираността на хората за тези проблеми, както и за решенията, които те могат да предприемат“, категорични са от сдружението.


Проф. Каролина Любомирова все пак посочи, че има лека положителна тенденция за намаляване на среднодневните превишения на концентрациите на ФПЧ10  и ФПЧ2,5  през зимните месеци на изследвания двугодишен период. Установява се и слаба, положителна корелация между случаите със сърдечносъдови и неврологични заболявания и концентрацията на фини прахови частици.

 

Глобален проблем


Според данни от Световната здравна организация (СЗО) завишените над допустимите нива на фини прахови частици са отговорни за: 29% от смъртните случаи при белодробен рак, 24% при инсулт, 25% от исхемична болест на сърцето и 43% от хронична обструктивна белодробна болест. 

 

Повече по темата може да проследите във видео материала.