Д-р Станимир Хасърджиев бе избран за трети път за член на Борда на Европейския пациентски форум (ЕПФ). Това е станало по време на неговата годишна среща, провела се в Брюксел, съобщиха от Националната пациентска организация.
 
Мандатът на д-р Хасърджиев ще бъде за срок от 2 години. Поредното му преизбиране е доказателство и признание за неговия принос в дейността на Европейския пациентски форум, създаден още през 2003 г. в отговор на необходимостта от силна и обединяваща организация на европейска ниво, която да дава гласност, представителност и легитимност на местните пациентски организации в Общността. Понастоящем в Европейския пациентски форум участие имат 49 пълноправни и 17 асоциирани организации членове, посочват от НПО.
 
Освен гласуването за членове на Борда, по време на срещата е представени доклад за изминалата 2016 г., новата кампания на ЕПФ – „Универсален достъп за всички“, както и стратегията на ЕПФ за 2017-а година. 
NEWS_MORE_BOX
 
ЕПФ и Национална пациентска организация, чийто председател е д-р Хасърджиев, си партнират от 2010 г. Те работят по различни проекти на национално и европейско ниво. Друг изключително важен дългосрочен съвместен проект е Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT) – инициатива за дългосрочен диалог с широк спектър от заинтересовани страни в сферата на здравеопазването на европейско ниво, целяща намирането на иновативни решения за подобряване на достъпа до качествено здравеопазване в Европа.  
 
В момента у нас се провежда трети модул (Фондонабиране) на Програма на ЕПФ за стратегическо развитие на капацитета на пациентските организации. Националната пациентска организация е както координатор, така и участник в самото обучение, в което участват още 10 организации от и 5 извън мрежата й.