Преговорите по Анекса към Националния рамков договор между съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса все още продължават, съобщи Министерството на здравеопазването. 

 

Страните в преговорния процес обсъждат различни варианти допълнителните възнаграждения, получавани от медицинския персонал за работа с Covid пациенти, да се пренасочат към нормалното заплащане на лекари, специалисти по здравни грижи и санитари. 


 

Това стана ясно по време на среща на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, началника на политическия кабинет на министъра и председател на Надзорния съвет на НЗОК доц. Васил Пандов с представители на Национален синдикат „Защита“ и лекари от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

 

Очаква се Анексът към Националния рамков договор да бъде подписан в началото на следващия месец, посочи доц. Пандов, като уточни, че в момента се правят различни разчети. В същото време в ход са и преговори със социалните партньори по колективния трудов договор.

 

Националният рамков договор е на консенсусна основа. Той определя правата и задълженията на НЗОК, Българския лекарски съюз, Българскя зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

 

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

 

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на  качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване, подобряване на качеството на предоставяните услуги и на равнопоставеността при тяхното използване, въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент.

 

Националната здравноосигурителна каса изпълнява следните функции участва в преговорите и в подписването на Националния рамков договор (НРД) с представителите на съсловните организации на лекарите и стоматолозите.

 

Гарантира достъпност и равнопоставеност при обезпечаването на осигурените лица с медицинска помощ в рамките на гарантиран пакет услуги, както и пълно или частично заплащане на лекарствените средства по списъците в НРД.