Пети Национален ендодонтски форум предстои на 22 и 23 октомври 2022 г. в Пловдив по инициатива на Стоматологичния факултет към Медицинския университет в града.

 

В първия ден ще бъде представена лекция на тема “Нехирургично ендодонтско релечение за справяне с неуспехите и усложненията” от проф. Дамяно Паскуалини. На втория ден на живо ще се проведе практически курс по същата тема. 


 

Първият ден от конгреса е посветен и на прогноза и фактори, влияещи на успеха на ендодонтското лечение; оценка на случая и подход при вземане на решение за лечение; томография и дигитално планиране при по-сложни процедури. 

 

Акцент ще бъде поставен и върху ендодонтски техники за отстраняване на коронарни и интраканални препятствия: възстановителни материали, фибро- и метални щифтове, единични и многокомпонентни лети щифтове, сребърни щифтове, гутаперка, силъри и термафил. 

 

Лекция на тема “Хирургична микроендодонтия: показания, вземане на решения и успешни техники стъпка по стъпка”, включваща индикации за микрохирургично ендодонтско лечение, изход от лечението и прогностични фактори, също ще бъде представена по време на конгреса.

 

На втория ден от събитието за Калцифицирани коренови канали – стратегии на клинично поведение и избор на лечебен подход.“ ще говори доц. А. Гусийска.

 

„В ежедневната клинична практика се налага да решаваме трудни казуси, каквито са и калцифицираните коренови канали. Калцификацията води до намаляване на корено-каналното пространство, което затруднява локацията и прохождането на тези канали, дори и с най-малките номера ендодонтски инструменти. Препарацията на калцифицираните коренови канали изисква много повече умения, време и търпение, отколкото стандартното ендодонтско лечение. За да се реализира успешно лечението на такъв канал, което в някои от клиничните случаи е предизвикателство, клиницистът трябва да обедини клиничния си опит и умения с подходящия инструментариум и техника, и успешно да завърши лечението. Лекцията ще акцентира на съвременното оборудване, успешните техники и инструментариум за решаването на тези трудни за клиничната практика случаи“, обяснява специалистът.

 

За Клинични грешки при ендодонтско лечение на постоянни детски зъби“ ще разкаже д-р Й. Търпоманов. 

„Спазването на основните ендодонтски принципи е от основно значение за успеха на всяко ендодонтско лечение. Известно е, че денталното лечение при децата има някои характерни особености, които често изправят лекуващия пред сложен избор. В следствие на това могат да бъдат взети неправилни клинични решения, които да влошат прогнозата на лекуваните зъби. Ще бъдат разгледани някои от най-често допусканите грешки при ендодонтското лечение на постоянни детски зъби“, категоричен е той

 

“Влияние на условията при втвърдяване върху качествата на биокерамичните материали“ ще представят проф. Н. Манчорова и ас. Кр. Маркова

 

„Лекцията е илюстрирана с най популярните биокерамични материали и е обогатена с клинични случаи. Акцент в нея е разглеждането на особеностите на оздравителния процес при апликация на калциево силикатните материали – при различни приложения. Специално внимание е отделено на качествата на новите генерации МТА-базирани биокерамики“, обясняват специалистите.