Прецизните и щадящи възможности на роботизираната хирургична система Da Vinci Хi бяха представени в деня на отворените врати в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, пред медицински специалисти и граждани. Демонстрациите бяха водени от проф. д-р Никола Колев, ръководител на Катедра „Обща и оперативна хирургия“ към МУ-Варна, д-р Ростислав Маринов от Клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и д-р Мартин Караманлиев от МУ-Плевен.


Денят на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия към Катедра „Обща и оперативна хирургия“ в УМБАЛ „Св. Марина“ бяха по повод въвеждането на първата във Варна роботизирана система Da Vinci Хi. Първата робот-асистирана хирургична интервенция бе извършена от проф. д-р Красимир Иванов. МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“- Варна подготвят четири екипа, които са в състояние да извършват целия спектър хирургични интервенции в областта на коремната хирургия и урологията. Системата е оборудвана с вградени симулатори, чрез които младите хирурзи ще тренират и придобиват необходимите умения.


Последният модел четвърта генерация робот Da Vinci Xi е най-модерната и напреднала компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции у нас, която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум за щадящи пациента операции. По този начин се гарантира неговото бързо възстановяване с минимална травма, болка и следоперативен контрол, както и снижен риск от инфекции и по – добър козметичен резултат.Роботизираната хирургическа система Da Vinci Xi предоставя модификация, която позволява достъп до всички коремни квадранти без нужда от позициониране и репозициониране. Той е снабден с четири подвижни ръце, осигуряващи едновременен достъп до четири работни квадранта.


Центърът за роботизирана хирургия е създаден по проект съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие. Работата му е насочена към диагностика и лечение на широк спектър хирургични заболявания в областта на храносмилателния тракт, органите на коремната кухина, урологична и гръдна хирургия и други, като се прилагат успешно и пълноценно съвременните методи в научноизследователската дейност, в клиничната практика и в обучението на студенти.