Интернет платформа – карта на аптеките и доргериите в страната представиха днес от Българския фармацевтичен съюз (БФС).
 
„мАптека” обединява информация и регистри от Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенцията по лекарствата, Регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз.
 
По думите на председателят на БФС проф. Илко Георгиев платгормата ще е обществено достъпна и ще се използва от пациенти, фармацевти и здравните институции.
 
Картата ще предоставя бърза и обобщена информация по зададени критерии за географското разположение на аптеките по области, общини и населени места. В нея са маркирани аптеките, които работят със Здравната каса, денонощните аптеки, дрогериите и има списък с магистър-фармацевтите, както и различни статистически данни.
 
Пациентите ще могат да намерят информация и за най-близката до тях аптека, в която се приготвят лекарства по рецепта или се продава инсулин например, обясни авторът на проекта Светослав Крумов.
 
Информацията в платформата периодично ще се актуализира, като целта е създаването на единен регистър на аптеките, в който информацията да е актуална непрекъснато. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
С плаформата ще бъде свързан и електронният регистър на Фармацевтичния съюз, в който са вписани всички магистър-фармацевти, които имат право да практикуват в страната, обясниха още създателите.
 
„мАптека“ ще бъде използвана като основа за създаване на Национална аптечна карта по подобие на Здравната карта. В нея ще бъдат включени политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки като целта е осигуряването на равномерен достъп до лекарства, фармацевтични услуги и грижи за населението“, допълни проф. Гетов. 
 
Друга цел е да се въведе едногодишен мораториум върху разкриването на аптеки в населените места, в които вече има разкрити, като идеята е да се избегне пренасищането в определени райони.