Предсърдното мъждене е водеща причина за инсулти и тромбоемболизъм. При 1 от всеки 5 пациенти  това състояние прогресира през годините, като епизодите стават по-чести и по-дълги. 

 

Пациентите с предсърдно мъждене са изложени на 5 пъти по-висок риск от сърдечна недостатъчност и са 2,4 пъти по-застрашени от инсулти.


 

В Международната седмица на предсърдното мъждене (15 – 19 ноември, 2021 г.) Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България призовава обществеността да обърне сериозно внимание на тази честа аритмия, която води след себе си сериозни здравословни рискове.

 

Съсловното сдружение съветва да проследяват своя пулс и при наличие на аритмия да потърсят лекарска помощ. Това може да предоврати развитието на сериозни, животозастрашаващи състояния, свързани с предсърдното мъждене.

 

Рисковите фактори, водещи до предсърдно мъждене, може да са свръхтегло, прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, високо кръвно налягане, генетична обремененост, възраст над 65 години. По-често от него страдат мъжете. 

 

За съжаление, между 15 и 30% от пациентите нямат никаква друга симптоматика при изявата на тази сърдечна аритмия. Докато обикновено предсърдното мъждене започва като пристъпно с изява на кратки и понякога самоограничаващи се епизоди, при 1 от всеки 5 пациенти  това състояния прогресира през годините, като епизодите стават по-чести и по-дълги. 

 

В един момент тази аритмия може да стане постоянна и да наруши сериозно качеството на живот.

Рискът от инсулт е налице, защото в условията на тази аритмия се нарушава нормалната функция на предсърдията и се създават условия за тромбообразуване в лявото предсърдие. 

 

Веднъж образувана, левопредсърдната тромбоза носи риск от емболизация – т.е. част от тромба може да се освободи и да предизвика запушване на артериален съд – т.нар емболизъм. По този начин възникват голяма част от инсултите и от случаите на емболия на други важни органи. 

 

Това, заедно с изявата на сърдечна недостатъчност увеличава риска от сърдечно-съдова смъртност при много от тези пациенти. Разбира се, не всички пациенти с предсърдно мъждене са изложени на голям риск – той зависи от наличието на други придружаващи заболявания.

 

Поради риска от емболизъм основна задача при пациентите с предсърдно мъждене е да се започне своевременно лечение с антикоагуланти – медикаменти, които пречат на съсирването на кръвта. 

 

Кой пациент има нужда от такова лечение се определя от наличието на придружаващи състояния като високо артериално налягане, захарен диабет, преживян инфаркт и други. Лекарите имат за задача да определят този риск и да назначат антикоагулантно лечение - при необходимост.

 

Друга важна задача при лечението на тази аритмия е да се контролира симптоматиката – това може да стане по медикаментозен път, чрез приложение на антиаритмични медикаменти, които не позволяват да се изявяват епизодите на аритмия или чрез немедикаментозни методи за лечение, какъвто е катетърната аблация. Тя дава по-добър контрол на аритмията в сравнение с антиаритмичната терапия.

 

Катетърната аблация значително намалява необходимостта от непланирани посещения при лекар. Тя представлява инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии чрез пропускане на високочестотен ток в сърцето.

 

Той способства за значителното подобряване и връщане в нормален сърдечен ритъм още в първата година. 94% от пациентите, претърпели катетърна аблация при установено предсърдно мъждене, се освобождават от епизодите на аритмия.

 

При извършване на процедурата при пациенти с пристъпно предсърдно мъждене, катетърната аблация способства за значително намаляване на възможността за прогресиране на заболяването.

 

Анализ на база данни във Великобритания установява, че лечението с катетърна аблация е свързано с по-ефективно използване на медицинските ресурси в сравнение с лекарственото лечение за период над 1 година. Използването на този инвазивен метод води до намаляване на цялостната стойност на лечебния процес при извършване на дългосрочна терапия.

 

В международен план специалистите се обединяват около прилагането на комплексен подход към предсърдното мъждене, който може да се определя като „ABC” подход (бел. Ред.от англ.ез.). Той включва правилна антикоагулантна стратегия, по-ефективен контрол на симптомите и контрол на сърдечно-съдовите рискови фактори.

 

От огромна важност е ранното откриване на тази аритмия. С оглед на установяването й при пациенти без значими оплаквания, но с рискови фактори за емболизъм, се провеждат проекти за скрининг

Всеки пациент може да следи пулса си и при установяване на аритмия да потърси лекарска помощ.

 

Повечето електронни апарати за измерване на артериалното налягане дават информация и за наличието на аритмичен пулс. Също така възможностите на новите технологии в преносимите устройства дават възможност за мониториране на ритъма.