Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България предлага на здравните власти пакет от мерки, които гарантират достъпа на пациентите у нас до съвременно лекарствено лечение, като същевременно дават възможност за контрол и планиране на ръста на публичните разходи за лекарства.

 

В центъра на пакета от мерки е поставена идеята за споразумения между НЗОК и фармацевтичните компании при навлизането на нови терапии, които да осигурят максимално бърз достъп на пациентите до лечение, като същевременно регулират бюджетното им въздействие. Тези споразумения ще могат да включват отстъпки от стойността на лекарствени продукти, отстъпки в натура, поемане от компанията на лабораторни изследвания и други дейности, които се заплащат от здравната каса.


 

Фармацевтични производители искат също така по-добра информираност на пациентите относно лекарствения продукт без доплащане или с най-ниско доплащане, когато НЗОК заплаща група лекарства с една и съща стойност и повече конкуренция между различните производители след изтичане на патента на лекарствен продукт.

 

От асоциацията заявяват, че предложенията могат да поставят ръста на разходите на касата за лекарства под контрол, без да се налага въвеждането на мерки, които ще са в ущърб на пациентите, като например забавяне и ограничаване на достъпа до необходимите им медикаменти, увеличаване на доплащането, смяна на терапия и други идеи, които вече се появяват в публичното пространство.

 

Напоследък се усеща все по-острата необходимост от лекарствена политика, насочена към постигане на конкретни цели при превенцията, лечението и контрола на заболяванията – намаляване на заболеваемостта, увеличаване на преживяемостта, намаляване на усложнения, инвалидизации и хоспитализации, заявяват още производителите.