България е единствената европейска страна без закон, който регулира дейността на психолозите и това трябва да се промени, смятат вносителите на законопроекта.

 

Група депутати от „Обединени патриоти“ са внесли в деловодството на Народното събрание проект за Закон за съсловната организация и дейността на психолозите в България. Предложението е с него да се създаде Камара на психолозите със задължителното членство на всички практикуващи тази професия. 


 

Към момента единственото обединение на тези специалисти е Дружеството на психолозите, което обаче няма статут на съсловна организация. То е създадено през 1969 г. и в него членуват голям брой висококвалифицирани психолози, които работят във всички области на психологическата наука и професионална практика. Дружеството на психолозите в България е национално представителен член на най-големите международни организации – Световният съюз на психолозите (IUPsyS), Международната асоциация по приложна психология (IAAP) и Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA). 

 

Дружеството управлява и поддържа Публичния регистър на психолозите в България и Националния регистър на психологическите тестове, следи за спазването на Кодекса за професионална етика на психолозите, както и на международните и националните стандарти за добра научноизследователска и професионална практика, но само това, без да  има функциите да регулира.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

В мотивите си към законопроекта народните представители от „Обединени патриоти“ подчертават, че в момента България е единствената държава в ЕС без законодателство, което да регулира дейността на психолозите, а това според тях се отразява изключително негативно на имиджа на страната ни и на българските психолози в международен план. 

 

През последните няколко десетилетия се наблюдават значителни промени в съдържанието и начина на предоставяне на психологически услуги в Европа и България. В процеса на развитие на психологията в Европа психолозите са обучавани и прилагат знанията си съгласно определени правни рамки, които се характеризират с различни образователни традиции, начин на наемане на работа, вид на държавен контрол и регулация на професионалната си практика“, посочват още вносителите на проектозакона.

 

Те отбелязват още, че законопроектът е бил обсъждан на национални и регионални срещи с представители на професионалната общност в продължение на 10 години – в периода 2008 – 2018 г., и също така е бил консултиран с отделни народни представители от различни парламентарни групи и комисии в парламента.

 

Според тях регламентирането със закон на съсловната организация дава заявка за по-сериозна позиция на съсловието в съвместната му работа с останалите институции във всички сфери на работа на психолозите и ще гарантира по-добра защита на правата и интересите им. В същото време ще се избегнат неудобствата от регистрирането на множество различни сдружения, което би довело до невъзможност решаването на редица проблеми с регламентацията и контрола на дейността на психолозите.

 

В законопроекта са разписани подробно функциите на камарата. Съществен момент в него е текстът, според който Камарата на психолозите определя минимални тарифи за заплащане на  психологическите услуги.

 

Водеща при разглеждането на законопроекта ще бъде парламентарната Комисия по здравеопазването, в обсъжданията ще участва и Комисията по образованието и науката.