Първи форум на Европейския мозъчен съвет в България се проведе днес в „Шератон“. На събитието присъстваха водещи европейски фигури, чиято дейност е насочена към подобряване лечението на мозъчните заболявания.

 

Целта на форума бе да се представят предизвикателствата и възможностите пред българските специалисти по неврология, неврохирургия и психиатрия във време на криза и икономически затруднения, разглеждайки ги в контекста на европейските реалности и перспективи.


 

В обхвата на програмата бяха поставени въпроси, свързани с лечението и грижите за хората с мозъчни заболявания и икономическите мащаби и социалната цена, която плаща обществото за това, и спешната необходимост мозъчните заболявания да се определят като приоритет в системата на здравеопазването. Не на последното място лекторите изложиха своите аргументирани доводи за необходимостта от насочено финансиране за фундаментални изследвания, което е обвързано с успешната профилактика на мозъчните заболявания и широката обществена информираност и съзнание за прилагането й у населението.

 

Форумът бе открит от проф. Николай Габровски, председател на организационния комитет на Европейския мозъчен съвет – България и началник на клиниката по неврохирургия в УСБАЛСМ "Пирогов".

 

"Нашата задача е да обединим усилията на специалисти и засегнати от мозъчни заболявания, опита и подкрепата на Европейския мозъчен съвет, за да дискутираме и разпространим в България посланията на инициативата „2014 – Европейска година на мозъка“, посочи той.

 

 

 

По неговите думи основната цел на специалистите е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяванията на мозъка, тъй като те са твърде важни за финансирането и вниманието, които получават, да се обмени опит, който ще позволи по-добро лечение за пациентите и да се предприемат нови крачки по пътя на интеграцията на хората с такива здравословни проблеми така, че болестта им да не е вече стигма.

 

При откриването поздравителен адрес бе прочетен от името на служебния министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, който горещо приветства инициативата на Европейския мозъчен съвет. Той изтъкна високата квалифицираност на невролозите в България и пожела на участниците в събитието успешна и ползотворна работа.

 

Първата лекция за деня изнесе проф. Мери Г. Бейкър, президент на Европейския мозъчен съвет и на Европейската федерация на неврологичните асоциации, чиято тема бе „Обществени и здравни предизвикателства пред Европа“.

 

 

По нейните думи средствата, които всяка година Европейският парламент отделя за разходи, свързани със заболяванията на мозъка, надхвърлят 800 млрд. евро. Това е много повече, отколкото се дава за онкологични заболявания и диабет например.

Въпреки това обаче харчовете са огромни и дори една такава сума не е достатъчна. Опасенията на Световната здравна организация са, че тези пари няма да достигат все повече и повече.

 

Това е така, защото обикновено се изчисляват преките разходи – за болнично лечение и медикаменти. Но съвсем друг е въпросът колко струва поддържането на пациентите в социален аспект, които често остават нетрудоспособни и са в тежест за себе си и за семейството си.

 

Обикновено така се случва с хората, страдащи от болестта на Паркинсон и тези, които са получили инсулт. Те струват скъпо на здравната система и оттам – на всяко отделно национално правителство.

 

Проф. Бейкър посочи, че с увеличаването на средната продължителност на живота в световен мащаб, хората боледуват все повече. В същото време лекарите не достигат и средно те могат да ни отделят едва 12 минути от работния си ден, за да ни окажат помощ.

 

Друг проблем по целия свят е неравномерното разпределение на лекарства и затрудненият до тях достъп.

 

Като най-опасно за общественото здраве обаче тя посочва привичката на множеството хора да се самолекуват, като сами си поставят диагноза и сами преценяват какво лекарство да си купят от аптеката.

 

Неслучайно Бейкър посочва, че когато човек приема даден медикамент, трябва добре да премисля дали ползите от него надхвърлят вредите, които той причинява на организма. И допълни, че лекарят на бъдещето няма да предписва лекарства, а ще проявява интерес към човека, към причините за неговия проблем и към превенцията на обществото от най-коварните болести на века.

NEWS_MORE_BOX

 

 

На тема „Неврохирургията в България – възможности и предизвикателства“ лекция изнесе проф. Николай Габровски.

По неговите думи основен проблем е, че у нас има неравнопоставеност между значимостта на мозъчните заболявания и реалното финансиране, което се осигурява за лечението им.

 

Той изтъкна още, че всяка година повече от 13 хил. българи претърпяват инцидент, вследствие на който получават инсулт, кръвоизливи и други проблеми, свързани с мозъка.

 

По думите му обществото трябва да е с повишено внимание към тези заболявания.

 

"Третият проблем е, че обществото още не е достатъчно толерантно към тези хора и те се чувстват изолирани. Безспорно има едни пробойни, едни дупки, които трябва да бъдат запълнени. Те са свързани както с драстичното недофинансиране на някои пътеки, така и с липсата на заплащане на медицински изделия, които ни служат по времето на операции или други манипулации. Частично или никакво финансиране за някои медицински изделия, свързани с гръбначната хирургия - това са неща, които трябва да бъдат променени", заяви специалистът.

 

Добрата новина е все по-широко навлизащият нов, минимално инвазивен, ендоваскуларен метод на лечение на мозъчни аневризми.
 
Предимството на ендоваскуларните методи се дължи на минимално инвазивния им характер - по кръвен път се въвежда титаниева "откачаща се спирала", посредством която аневризмата се запълва и се отстранява от кръвообращението. Това се прави без разрези и с по-малък риск от травми на мозъчните тъкани в сравнение с традиционния хирургичен начин. Това прави ендоваскуларния метод по-малко травматичен за пациента и възстановяването понякога е възможно само за 1-2 дни.
 
Все по-фини методи навлизат и в лечението на гръбначните заболявания и лечението на мозъчните тумори, при които локализацията на злокачествените клетки става много по-лесно, което позволява интервенцията да бъде максимално успешна.
 

Началникът на клиниката по неврохирургия в "Пирогов" разказа и за необичайния метод пациенти да бъдат събуждани по време на операция за отстраняване на тумор от мозъка.

 

Техниката се нарича будна краниотомия или будна операция. Това са интервенции, при които болният по време на самата операция се събужда и се влиза в контакт с него и той трябва да изпълнява определени неща.

 

"Ако например работим в близост до зоната, която отговаря за говора, можем да събудим пациента и да проверим дали, доближавайки определени зони от мозъка, неговият говор ще се наруши. По този начин разбираме докъде трябва да спрем“, обяснява метода на работа проф. Габровски.

 

През цялото време пациентът е напълно обезболен и не усеща дискомфорт. Лекарите го връщат към съзнание и започват да контактуват с него за кратко, след което отново го приспиват.

 

„Имаме пациенти, които изобщо нямат спомен за това, а други, които си спомнят, не споделят да са изпитали болка. Според него засега резултатите са много добри. Този вид операция изисква изключително високо ниво на синхрон между хирургическия и анестезиологичния екип, както и високо ниво на контрол над чувствителността на пациента“, добави неврохирургът.

 

Като основни предизвикателства пред лекарите у нас той посочи високата продължителност на подготовката и специализацията за лекарската професия, както и множеството разходи, с които те са свързани. Не е тайна също, че медиците носят много висока отговорност пред пациента, семейството му и цялото общество, а в същото време, в условия на ограничени доходи, те трябва непрекъснато да се противопоставят на обществения натиск, покривайки завишените очаквания на хората.

 

Според проф. Габровски държавата е необходимо да предприеме спешни реформи в сферата на здравеопазването, като тези, свързани с мозъчните заболявания, изискват да се създадат „строук центрове“ за грижа на пациентите, Националната здравноосигурителна каса да реимбурсира импланти за гръбначни операции и стабилизации, медицински изделия за краниална хирургия и за ендоваскуларно лечение на мозъчносъдовите заболявания, устройствата за дълбока мозъчна стимулация и епилепсия, а правителството да пренасочва повече средства за фундаменталните научни изследвания, които могат да променят живота ни.

 

Към втора част на материала