На 21-ви януари отбелязваме Деня на родилната помощ в България. Акушерките продължават да се грижат всеотдайно за здравето на раждащите жени и техните бебета, въпреки сериозните изпитания, с които професията се сблъсква.

 

Едно от тях е сериозният недостиг на кадри - в момента у нас акушерките са два пъти по-малко от необходимото. Броят им възлиза на малко повече от 3200 за цялата страна към края на 2019 г.


 

Другият наболял проблем е високата им средна възраст, която в момента е 55 години, посочват от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

 

От тази година Медицинските университети и други университетски звена ще приемат повече първокурсници в специалност “Акушерка”, след като специалностите в направление „Здравни грижи“ бяха обявени за приоритетни за държавата.

 

От асоциацията се надяват, че през тази година ще бъде сложено началото на тенденция да бъдат обучавани повече акушерки, които постепенно ще подмладяват съсловието и ще имат възможности за успешна професионална реализация и кариерно развитие в България.

 

През последните години се наблюдава траен спад в броя на новородените. Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за периода от 2015 до 2019 г. показват, че новородените у нас намаляват с между 1000 и 2000 на година.

 

Акушерките играят критична роля в обществото, защото всяка година спасяват живота на милиони. По данни на Световната здравна организация (СЗО), качествената акушерска грижа намалява с 80% смъртността при раждащите жени и новородените, а при преждевременното раждане – с 24%.

 

Освен това акушерките могат да предоставят и важни здравни грижи, свързани със сексуалното, репродуктивното, майчиното здраве и здравето на новороденото.

 

Качествената акушерска грижа помага да се подобри психо-емоционалното състояние на жените след раждането, да се подобри кърменето, както и да се намалят интервенциите, по-специално цезаровото сечение.

 

В много от развиващите се страни по света също има сериозен недостиг на акушерки. По данни на ООН само 42% от всички акушерки в света работят в развиващите се страни, където се отчитат цели 96 % от смъртните случаи при раждане в света.

 

Проблемите, с които се сблъсква акушерската професия, са сходни по целия свят. Въпреки огромната отговорност, която носят, акушерките - които са предимно жени - често търпят лошо заплащане и отношение, нисък обществен статус и липса на подкрепа.

 

От векове акушерките са начело на битката за безопасно раждане и подкрепа на раждащите жени, за което днес им благодарим.

 

„Скъпи специалисти от Родилните отделения и клиники в цялата страна, пожелаваме Ви да бъдете здрави и да продължавате да посрещате новия живот със знания и умения, които непрекъснато надграждате!“, изпращат своя поздрав към всички акушерки от БАПСГ.