Правителството реши да увеличи субсидията на Българския червен кръст с 500 000 лева по време на редовното заседание на Министерския съвет.

 

Служителите и доброволците на организацията активно участват в множество дейности, свързани с ограничаване разпространението на Ковид-19.


 

Основната мисия на Български червен кръст (БЧК) е да подпомага държавата в случай на бедствия, пандемии и други кризисни ситуации.

 

БЧК предоставя и услуги в помощ на уязвими хора, здравни и социални заведения, както и подкрепа на засегнати от вируса уязвими групи от обществото.

 

„От името на хилядите доброволци, служители, хора, на които сме помогнали благодарим, за тази висока оценка. Тези пари, не само, че ще ни помогнат, но с този жест Вие оценявате всичко това, което правим – да помагаме на хората“, посочи председателят на БЧК Христо Григоров.

 

Той увери, че БЧК ще продължи да изпълнява своята мисия и ще оказва подкрепа на хората в нужда. „Уверявам Ви, че БЧК винаги е бил на първа линия, там където има нужда, и ще продължава да бъде“, добави още Христо Григоров.

 

До средата на февруари 2021 г. близо 600 000 души в цялата страна са получили информация за превенция от Ковид-19 чрез дейности на БЧК, а над 104 000 нуждаещи се са получили хранителни продукти от началото на пандемията.

 

Доброволците към БЧК са закупили храна и лекарства на близо 2600 души в изолация, а над 9600 души са получили психосоциална подкрепа чрез горещите телефонни линии и онлайн чатът за първа психологическа помощ на сайта на организацията.

 

От вчера заработи Контактният център на БЧК в Пловдив, който осигурява подкрепа за справяне с последиците от пандемията от Ковид. Той разполага с безплатен телефонен номер за анонимни консултации 0800 11466,.

 

През януари Българският червен кръст възобнови и провеждането на курсове по първа долекарска помощ.

 

Доброволец на Българския червен кръст може да бъде всеки, който желае да участва в предоставянето на различни социални услуги.