Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов издаде заповед, с която удължи срока на извънредната епидемична обстановка в страната до 30-ти април.

 

Носенето на защитна маска в закрити обществени места става задължително от 1-ви февруари до 30-ти април, в това число и при ползването на обществен транспорт.


 

Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато.

 

Отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, като шалове, покриващи носа и устата.

 

Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари и пресконференции.

 

Междувременно бяха отменени и част от действащите противоепидемични мерки. Учениците от 5-и до 12-и клас се връщат в училище от 4-ти февруари, но при спазването на определен ред:

 

От 4-ти до 17-ти февруари присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас.

 

От 18-ти февруари до 2-ри март  – учениците от 5, 10 и 11 клас.

 

От 4-ти до 17-ти март – учениците в 6, 9 и 12 клас.

 

От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство. Допуска се използване на 30% от капацитета на помещенията и е задължително спазването на физическа дистанция.

 

От началото на февруари фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.

 

До 28-ми февруари заведенията за хранене и развлечение остават затворени за посетители, като се допускат доставки и вземане на храна за дома и офиса.

 

Изключение от забраната се допуска за ресторантите в курортите при досегашните изисквания.

 

Заведенията за хранене и развлечения ще могат да отворят за посетители на 1-ви март, като се допуска заетост на 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.

 

Затворени и след 1-ви март ще останат дискотеките, бар-клубовете и нощните барове.

 

От началото на февруари работата си възобновяват и търговските центрове, и МОЛ-овете, като децата могат да ги посещават, само ако са придружени от родител или от друго пълнолетно лице.

 

От 29-ти януари до 30-ти април пристигащите в България трябва да предоставят документ за негативен резултат от PCR-тест.

 

Изследването трябва да е направено до 72 часа преди влизането в страната.

 

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, ще се поставят под 10-дневна карантина.

 

Изключение от изискването за отрицателен резултат от PCR-тест се допуска само за водачите на автобуси, извършващи международен превоз, водачите на товарни автомобили, извършващи или приключващи международен превоз, екипажите на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, пограничните работници и транзитно преминаващите през страната