Правителството предлага на президента на България Румен Радев да издаде указ за назначаването на полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски за началник на Военномедицинска академия (ВМА) и главен лекар на Въоръжените сили. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 

 

Предлага се проф. Мутафчийски да бъде удостоен и със званието „бригаден генерал“.


 

Полк. проф. д-р Мутафчийски е заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност. Той пое временно длъжността директор на лечебното заведение след избирането на проф. Николай Петров (бившия министър на здравеопазването) за здравен министър в новото правителство на Бойко Борисов. Това стана с президентски указ от 3 май 2017 г. 


Полк. проф. Венцислав Мутафчийски е роден на 20 август 1964 г. През 1990 г.  завършва специалност „Медицина“ в Медицински Университет – София. През 1989 г. става офицер в Българска армия. 

 

През 2005 г. той придобива специалност „Военна хирургия”, а през 2011-а образователна и научна степен „доктор“ с дисертация на тема „ Взривна травма”. Година по-късно придобива академичната длъжност „доцент“ към клиника „Чернодробнo-панкреатична хирургия и трансплантология”. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор на науките“ с дисертация на тема „Съвременна концепция за отворения корем”. Същата година преминава стратегически курс към Военна Академия „Г. С. Раковски“ и се дипломира като магистър по мениджмънт на здравеопазването-ФОЗ – МУ София

 

От 2015 г.  е професор по хирургия, 2012-2015 г. - републикански консултант по хирургия, 2015-2017 г. - национален консултант по хирургия.  

 

Участвал е във воении мисиии в Македония и Ирак.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Има различни специализации в чужбина:
 
2008 г. - Regiоnal Medical Center-Landstuhl – “Критични състояния при военна травма”


2008 – 2009 г. - Мадрид – Болница „12-ти Октомври” – „Новости в коремната хирургия и трансплантация на черен дроб“


2009 г. - Париж – Master Class – „Лапароскопска чернодробна  хирургия”


2011 г. - Милано – „SILS“


2012 г. - RMC Landshtul – „Авиомедицинска евакуация”


2013 г. - Страсбург – „Лапароскопски курс по чернодробна хирургия и хирургия на жлъчните пътища”